W piątek wchodzą w życie nowe zasady oceny kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości nabór rusza w chwili utworzenia lub zwolnienia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej. To prokurator generalny decyduje o wyłonieniu kandydata na pierwsze stanowisko prokuratorskie w procedurze konkursowej albo w wyjątkowych sytuacjach – za szczególne zasługi – powołuje śledczego na wakat bez konkursu. Informację o wolnym wakacie umieszcza w Dzienniku Urzędowym – Monitorze Polskim.

W przypadku zwykłej procedury ważne są predyspozycje osobowościowe kandydata – umiejętność podejmowania decyzji i współpracy, odporność na stres oraz przestrzeganie zasad etyki. To jednak dopiero początek. Kandydat na wakat po asesurze do zgłoszenia dołącza dokumenty, m.in wykaz sygnatur akt 50 spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze. Liczy się też dotychczasowa praca kandydata na prokuratorski urząd. Ocenę wystawi wizytator. Sprawdzi charakter i stopień trudności ocenianych spraw oraz uchybień stwierdzonych podczas badania akt spraw. Przyjrzy się pismom sporządzanym w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, w tym pism procesowych. Liczyć się też będą informacje na temat postawy kandydata w trakcie postępowania sądowego – obecność i aktywność na rozprawach.

Jeżeli na jedno wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej zgłosił się więcej niż jeden kandydat, oceny kwalifikacji wszystkich dokonuje ten sam wizytator. Odstępstwo przewidziano tylko dla sytuacji, gdy kandydatów jest wielu i jeden wizytator sobie nie poradzi. Kiedy ocena jest gotowa, prokurator okręgowy zapoznaje kandydata z oceną kwalifikacji. Jeśli startujący w konkursie jest z niej niezadowolony, ma dwa tygodnie na złożenie uwagi.

podstawa prawna: rozporządzenie z 29 lipca 2016 r. DzU z 11 sierpnia 2016 r., poz. 1216