Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym zarekomendowała podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom.

Jak czytamy w komunikacie prasowym Prokuratury Krajowej, chodzi o to, by w załączniku do tego rozporządzenia, który zawiera mnożniki służące do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych, uwzględnione zostały funkcje: członka sądu dyscyplinarnego i odwoławczego sądu dyscyplinarnego oraz przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego sądu dyscyplinarnego i odwoławczego sądu dyscyplinarnego.

KRP stoi na stanowisku, że dodatkowe obowiązki służbowe, które na podstawie nowej ustawy Prawo o prokuraturze obciążyły prokuratorów pełniących te funkcje, zasługują na gratyfikację.

Ponadto KRP podjęła uchwałę w sprawie konieczności zapewnienia reprezentacji wszystkich szczebli prokuratury w Sądzie Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym oraz Odwoławczym Sądzie Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym.

Zgodnie z tą uchwałą KRP zwróciła się do zgromadzeń prokuratorów w prokuraturach regionalnych o uwzględnienie w swoich wyborach konieczności zapewnienia reprezentacji wszystkich szczebli powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w obu Sądach Dyscyplinarnych przy Prokuratorze Generalnym. Ma to związek z treścią nowego art. 147 par. 1 ustawy Prawo o prokuraturze. Przepis ten nakazuje zapewnienie zasiadania w składzie sądu dyscyplinarnego przynajmniej jednego prokuratora z jednostki organizacyjnej prokuratury równorzędnej do tej, w której obwiniony pełnił służbę lub wykonywał czynności służbowe w chwili czynu.