Doradcy podatkowi: walka z oszustwami podatkowymi a tajemnica zawodowa

Możemy wspomagać walkę z oszustwami, jeżeli nie wkracza to w sferę tajemnicy zawodowej – deklaruje samorząd.

Aktualizacja: 21.11.2017 11:21 Publikacja: 21.11.2017 07:51

Doradcy podatkowi: walka z oszustwami podatkowymi a tajemnica zawodowa

Foto: Fotolia

Planowane przez Ministerstwo Finansów nowe środki walki z oszustwami podatkowymi zakładają, że podatnicy i ich konsultanci będą zobowiązani do zgłaszania schematów działania, które mogą stanowić omijanie prawa i tym samym unikania podatków. W najbardziej rygorystycznej wersji rozważanej przez MF taki obowiązek miałby obejmować fazę planowania schematów biznesowych, ich wdrażania u podatnika, a także ich działania.

Do takiego podejścia krytycznie odnosi się Krajowa Rada Doradców Podatkowych. W specjalnym oświadczeniu zauważa, że jakkolwiek popiera walkę z oszustwami, to „planowany obowiązek raportowania schematów podatkowych, może być przez nas zaakceptowany tylko wtedy, kiedy nie doprowadzi do naruszenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego". Rada zauważa, że fiskus ma dziś wiele innych źródeł pozyskiwania informacji na temat schematów podatkowych. Samorząd doradców podkreśla, że dzięki nim MF wydaje liczne ostrzeżenia i wyjaśnienia, a także interpretacje ogólne, które już teraz spełniają cele planowanych nowych regulacji.

Na poniedziałkowej konferencji wiceprzewodniczący KRDP Dariusz M. Malinowski zauważył, że w skrajnym przypadku jego zawód może zacząć być postrzegany podobnie do kontrolera skarbowego, a nie zawodu zaufania publicznego. – Chcielibyśmy tego uniknąć. Przecież obowiązują nas reguły tajemnicy zawodowej i ślubowanie, jakie składaliśmy – zaznacza Malinowski.

Jak zauważył Mariusz Cieśla, skarbnik KRDP, optymalnym rozwiązaniem byłby model stosowany w Wielkiej Brytanii. – Rola doradcy ogranicza się tam do uprzedzenia klienta, że o takich schematach ma poinformować administrację skarbową. To po stronie podatnika, a nie doradcy leży tam taki obowiązek – przypomniał Cieśla.

Za podobnym „brytyjskim" rozwiązaniem opowiada się w przesłanym do MF stanowisku także Polska Izba Biegłych Rewidentów. Zaznacza ona, że „obowiązek raportowania powinien leżeć zawsze po stronie promotora transakcji (np. doradcy podatkowego) lub podatnika". Jeśli zaś doradca czy biegły rewident nie jest autorem planowanego schematu – powinien powiadomić podatnika o obowiązku raportowania.

Oba samorządy proponują wprowadzenie swoistej ulgi dla tych podatników, którzy przejdą audyt podatkowy. Miałby on być „glejtem" gwarantującym podatnikowi łagodniejsze traktowanie przez fiskusa.

Planowane przez Ministerstwo Finansów nowe środki walki z oszustwami podatkowymi zakładają, że podatnicy i ich konsultanci będą zobowiązani do zgłaszania schematów działania, które mogą stanowić omijanie prawa i tym samym unikania podatków. W najbardziej rygorystycznej wersji rozważanej przez MF taki obowiązek miałby obejmować fazę planowania schematów biznesowych, ich wdrażania u podatnika, a także ich działania.

Do takiego podejścia krytycznie odnosi się Krajowa Rada Doradców Podatkowych. W specjalnym oświadczeniu zauważa, że jakkolwiek popiera walkę z oszustwami, to „planowany obowiązek raportowania schematów podatkowych, może być przez nas zaakceptowany tylko wtedy, kiedy nie doprowadzi do naruszenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego". Rada zauważa, że fiskus ma dziś wiele innych źródeł pozyskiwania informacji na temat schematów podatkowych. Samorząd doradców podkreśla, że dzięki nim MF wydaje liczne ostrzeżenia i wyjaśnienia, a także interpretacje ogólne, które już teraz spełniają cele planowanych nowych regulacji.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości