Już w najbliższy piątek zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym w ubiegłym tygodniu polski parlament uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych, a we wtorek podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

W ustawie tej przewidziano, że "w celu realizacji swoich zadań Prezes Urzędu [Ochrony Danych Osobowych] ma prawo dostępu do informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej" (art. 64).

Swoją interpretację tego przepisu wydał w formie opinii Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Jak w niej czytamy, wprawdzie językowa wykładnia powoduje, że pojęcie tajemnicy zawodowej racy prawnego jest pochłonięte znaczeniowe przez pojęcie tajemnicy prawnie chronionej, to jednak treść zastrzeżenia ("chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej") oraz brzmienie art. 3 ust. 3-5 ustawy o radcach prawnych uzależniają dostęp do danych osobowych i informacji objętych tajemnicą zawodową radcy prawnego od wyraźnego przepisu szczególnego zwalniającego z obowiązku poufności w przepisach konstytuujących podmiot, przedmiot oraz zakres tajemnicy zawodowej.

Autorzy opinii wskazują, że treść art. 64 ustawy o ochronie danych osobowych "nie może być rozumiana jako przepis uprawniający Prezesa Urzędu do dostępu do danych osobowych lub innych informacji objętych tajemnicą zawodową radcy prawnego".