W przeciwieństwie do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, komornicy nie mają prawa wnosić kasacji do Sądu Najwyższego w swoich sprawach dyscyplinarnych.

W przypadku komorniczych dyscyplinarek kasację do Sądu Najwyższego od prawomocnego orzeczenia wydanego przez sąd apelacyjny może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. Tak przewiduje art. 253 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

- Tym samym komornik, który ma status obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym - a także jego obrońca, pokrzywdzony czy Krajowa Rada Komornicza - zostali pozbawieni możliwości złożenia kasacji - wskazał zastępca RPO Stanisław Trociuk w piśmie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Jego zdaniem takie ograniczenie jest niezrozumiałe i nie znajduje podstaw. Zwrócił się o rozważenie odpowiedniej zmiany prawa.

Ministerstwo Sprawiedliwości w swojej odpowiedzi dla RPO zwróciło uwagę, że status prawny komornika sądowego poprzez przyznanie mu przymiotu funkcjonariusza publicznego w ogólnym stopniu zbliża jego pozycję ustrojową do pozycji sędziego i prokuratora. - Jest to o tyle istotne, iż w odniesieniu do sędziów i prokuratorów będących funkcjonariuszami publicznymi, ustawodawca w ogóle nie przewidział możliwości wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia w sprawach dyscyplinarnych - podkreślił resort.