Celem projektu jest zmiana obecnego stanu prawnego poprzez uchwalenie ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych i doprowadzenie do rozwiązania, w którym pomoc prawna będzie świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych - uzasadnia projekt NRA.

Obecnie usługi prawnicze w Polsce mogą świadczyć wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną oraz posiadane uprawnienia, tj. niezależnie od wykształcenia, doświadczenia i przygotowania zawodowego. Podmioty tej branży działają na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Jak informuje NRA, główne założenia projektu to:

- systemowe uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w interesie obywateli

- zmiana stanu prawnego realnie wpływająca na poprawę bezpieczeństwa prawnego Polaków (wg projektu pomoc prawna ma być świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych)

- wypromowanie dobrych praktyk w zakresie korzystania z usług adwokackich

- podkreślenie różnicy między pożądaną wolnością gospodarczą, a trwającym, niebezpiecznym dla obywateli stanem prawnym

- wyeksponowanie osób wykonujących zawód adwokata, jako ekspertów w zakresie świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej.

Projekt został wysłany do wszystkich adwokatów. NRA czeka na ich uwagi i opinie do 12 marca 2019 r. Zostanie zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Zobacz projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych.