50 proc. stawki minimalnej otrzyma adwokat lub radca prawny za udział w posiedzeniu dotyczącym tymczasowego aresztowania. Za dokonanie czynności procesowej w toku postępowania  sądowego – 25 proc. stawki przewidzianej za obronę w sprawie, w której czynność ma być dokonana.

Takie zmiany w rozporządzeniach dotyczących stawek adwokackich i radcowskich proponuje minister sprawiedliwości.

Wynikają one ze zmiany procedury karnej, która zacznie obowiązywać od lipca 2015 r. Daje ona uprawnienia do występowania w roli obrońców w sprawach karnych radcom, dlatego nowe rozporządzenie przewiduje stawki za obronę także dla nich.