Niespodzianki nie było. Wybory zakończyły się całkowitym sukcesem Nowoczesnego Samorządu firmowanego przez dotychczasowego dziekana stołecznej Izby, Włodzimierza Chróścika.

Wszyscy kandydaci startujący z listy Nowoczesnego Samorządu zdobyli wszystkie 418 mandaty na Zgromadzenie OIRP.

W programie Nowoczesnego Samorządu zapisano trzy kwestie: budowanie wizerunku radcy prawnego jako niezależnego profesjonalisty (lekcje w szkołach, program „medialnych ekspertów" izby warszawskiej), wspieranie rozwoju zawodowego radców prawnych (współpraca z przedsiębiorcami, prowadzenie badań rynkowych, pomoc merytoryczna przy zakładaniu kancelarii) oraz tworzenie silnego, nowoczesnego i sprawnie działającego samorządu radców prawnych, realnie wspierającego swoich członków (rozwój i umacnianie komunikacji wewnętrznego środowiska, współpraca z organizacjami branżowymi, stworzenie „banku pomysłów", gdzie radcowie prawni będą zgłaszać swoje problemy i propozycje).