Nowela procedury karnej z marca 2016 r. wprowadziła przepisy dotyczące skargi do Sądu Najwyższego na wyrok sądu odwoławczego. Od jego wyroku uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania stronom przysługuje skarga do SN. Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części.

Prokurator Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, pisze do prokuratorów, jak korzystać z nowych uprawnień.

Przypomina, że – po pierwsze – prokurator może wnieść skargę od każdego uchylającego wyroku sądu odwoławczego i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Po drugie – ma prawo na bieżąco kontrolować wyroki uchylające wyroki sądu pierwszej instancji i przekazujące sprawy do ponownego rozpoznania. Kiedy uzna, że uchylenie jest niezasadne, ma to skarżyć. Podejmując decyzję o skardze, zwłaszcza na wyrok uchylający w części, za każdym razem powinien uwzględniać zasady ekonomiki procesowej, kierując się potrzebą skrócenia, a nie przedłużania postępowania karnego. Dotyczy to zwłaszcza spraw skomplikowanych.