Po 3 marca 2016 r. na delegację trafiło aż 1013 prokuratorów, co wywołuje bardzo poważne skutki nie tylko organizacyjne dla jednostek prokuratur, z których prokuratorzy są delegowani – napisał w interpelacji Arkadiusz Myrcha.

Poseł Platformy Obywatelskiej zwrócił się do ministra sprawiedliwości z pytaniami jakie są powody tak dużej ilości delegacji oraz jakie są ich skutki finansowe.

W odpowiedzi na interpelację Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca prokuratora generalnego zapewnił, że w budżecie prokuratury są zabezpieczone środki finansowe na delegowanie prokuratorów, a ich wydatkowanie przebiega zgodnie z regułami dyscypliny finansów publicznych. - Jednostki prokuratury, z których delegowani są prokuratorzy, posiadają w swoich planach finansowych niezbędne środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z delegowaniem prokuratorów – napisał zastępca Zbigniewa Ziobry.

Jak dodał, najwięcej prokuratorów delegowanych jest z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Uzasadnieniem dla aktualnych delegacji są zmiany organizacyjne w jednostkach prokuratury, znaczna liczba nieobsadzonych stanowisk prokuratorskich i asesorskich, a także absencje związane z urlopami rodzicielskimi oraz zwolnieniami lekarskimi – wyjaśnił Święczkowski.

Istotne znaczenie dla kwestii delegowania prokuratorów ma poszerzenie kompetencji prokuratur wyższych szczebli, zwłaszcza poprzez realizację podstawowych obowiązków prokuratorów, takich jak prowadzenie postępowań przygotowawczych. - I tak zadania Prokuratury Krajowej są znacznie szersze niż byłej Prokuratury Generalnej. Oprócz zapewnienia obsługi Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego w Prokuraturze Krajowej prowadzone są postępowania przygotowawcze – wskazał Święczkowski.

Zastępca Ziobry zwrócił uwagę, że w Prokuraturze Krajowej powołane zostały nowe komórki organizacyjne: Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Wydział Spraw Wewnętrznych, Zespół prokuratorów do prowadzenia śledztwa w Prokuraturze Krajowej (dot. katastrofy smoleńskiej), Departament do Spraw Wojskowych, Biuro Prokuratora Krajowego. Ponadto utworzone zostały Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (łącznie 11 Wydziałów Zamiejscowych).

- Skład osobowy wymienionych komórek organizacyjnych w Prokuraturze Krajowej został uzupełniony prokuratorami delegowanymi, co jest zgodne z wieloletnią praktyką wspomagania centralnej jednostki prokuratury prokuratorami o najwyższych kompetencjach zawodowych – tłumaczy Święczkowski.

Co więcej, jak podaje, na szczebel prokuratur regionalnych przeniesiono postępowania dotyczące najpoważniejszych spraw o przestępstwa gospodarcze, finansowe i błędy w sztuce lekarskiej, a także utworzono szereg zespołów prokuratorów do prowadzenia najpoważniejszych postępowań. - Do wykonywania czynności służbowych w powołanych zespołach delegowani zostali prokuratorzy posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie prowadzenia określonych kategorii spraw – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ