W 2020 r., podobnie jak w roku poprzednim, na realizację programu „Senior+" przeznaczyliśmy 80 mln zł. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się zarówno o wsparcie na utworzenie lub wyposażenie nowych placówek, jak i dofinansowanie placówek już istniejących.

16,5 mln zł – to kwota, która zostanie rozdysponowana w drugim naborze wniosków do tegorocznej edycji programu „Senior+".

Czytaj także: Dzienny dom Senior+ to nie dom rodzinny - wyrok WSA

Uwaga! Wnioski można składać tylko do 21 maja.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy swoją ofertę wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie senior.gov.pl do 21 maja 2020 r. Tak złożoną ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować. Podpisaną, wydrukowaną z generatora ofert, papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Domy i kluby „Senior+" to miejsca, w których osoby starsze spędzają wspólnie czas, uczą się nowych rzeczy, ćwiczą, biorą udział w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach.

Do końca 2019 roku na terenie kraju utworzono 773 placówki „Senior+". W edycji 2020 programu „Senior+" do dofinansowania rekomendowano do tej pory 738 ofert, w tym:

191 placówek na łączną kwotę dofinansowania 28,8 mln zł w ramach modułu I (tworzenie nowych placówek) 547 placówek na łączną kwotę dofinansowania 31,8 mln zł w ramach modułu II (dofinansowanie działalności placówek już istniejących) Wyniki konkursu w ramach dodatkowego naboru do tegorocznej edycji programu „Senior+" zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 25 czerwca 2020 r.