Przekazanie gminie uprawnienia powiatu

Gmina zamierza wykonać zadanie powiatu – budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej.

Publikacja: 18.04.2023 02:00

Przekazanie gminie uprawnienia powiatu

Foto: Adobe Stock

Czy w tej sytuacji wystarczające będzie zawarcie porozumienia gminy z powiatem? Czy wymagana jest zgoda organu stanowiącego – pyta radna.

Analiza pytania wymaga odniesienia się w do przepisów ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, jako, że zadanie, o którym mowa jest przypisane ustawowo – powiatowi. W tym zakresie należy przytoczyć treść art. 4 ust. 1, z którego wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej; promocji i ochrony zdrowia; pomocy społecznej; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; polityki prorodzinnej; wspierania osób niepełnosprawnych; transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz inne tam wymienione. Należy dodać, że zadania gminy zostały dookreślone w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 tego aktu prawnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego oraz inne wymienione.

Pozostało 80% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży