Przekazanie gminie uprawnienia powiatu

Gmina zamierza wykonać zadanie powiatu – budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej.

Publikacja: 18.04.2023 02:00

Przekazanie gminie uprawnienia powiatu

Foto: Adobe Stock

Czy w tej sytuacji wystarczające będzie zawarcie porozumienia gminy z powiatem? Czy wymagana jest zgoda organu stanowiącego – pyta radna.

Analiza pytania wymaga odniesienia się w do przepisów ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, jako, że zadanie, o którym mowa jest przypisane ustawowo – powiatowi. W tym zakresie należy przytoczyć treść art. 4 ust. 1, z którego wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej; promocji i ochrony zdrowia; pomocy społecznej; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; polityki prorodzinnej; wspierania osób niepełnosprawnych; transportu zbiorowego i dróg publicznych; kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz inne tam wymienione. Należy dodać, że zadania gminy zostały dookreślone w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 tego aktu prawnego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego oraz inne wymienione.

Pozostało 80% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Prawo karne
Ważne dla kierowców: nowy typ przestępstwa od 1 października
Prawo karne
Kierowca autobusu przejechał 19-latkę. Usłyszał wyrok za zabójstwo
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy