[b]Mój syn od trzech lat pracuje legalnie w Irlandii, gdzie opłaca wszystkie obowiązujące składki i podatki. W tym roku planuje powrót do kraju. Czy w związku z tym otrzyma w Irlandii zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli zwolni się z pracy na własną prośbę? Jeżeli otrzyma taki zasiłek, to czy należy się mu również zasiłek rodzinny płacony przez stronę irlandzką? [/b]

Mimo, że syn czytelnika sam zrezygnował z pracy, to może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii. Otrzyma go, jeżeli spełnia warunki pod jakimi przyznawane to świadczenie.

[srodtytul]Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii[/srodtytul]

W Irlandii o zasiłek dla bezrobotnych może ubiegać się osoba bezrobotna, która przez minimum 52 tygodnie, od momentu rozpoczęcia pracy, opłacała składki ubezpieczeniowe PRSI (Pay-Related Social Insurance) oraz przez 39 tygodni opłacała składkę podatkową - tzw. Relevant Tax Lear (zakończony, przedostatni rok podatkowy, brany pod uwagę w chwili zgłaszania się po zasiłek dla bezrobotnych).

Osoba, która stara się o zasiłek, powinna [b] być chętna i gotowa do podjęcia pracy na pełen etat[/b]. Ponadto, aby otrzymać zasiłek, należy wykazać znaczną utratą zatrudnienia (pozostawać bez pracy przez 6 dni z rzędu).

A zatem, jeżeli syn czytelnika spełnia te warunki (przepracował odpowiednią ilość czasu, a także jest gotowy do podjęcia zatrudnienia), to może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

[srodtytul]Wracając lepiej wystąpić o zasiłek transferowy[/srodtytul]

Skoro jednak syn czytelnika planuje powrót do Polski, to najlepiej będzie, jeśli wystąpi o zasiłek transferowy.

Zasiłek ten wypłaci polski urząd pracy (któremu strona irlandzka zwróci równowartość wypłaconych pieniędzy), jego wysokość będzie równa stawce, jaką syn czytelnika otrzymywałby w Irlandii.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Świadczenie to można pobierać przez okres trzech miesięcy, podczas których zainteresowany powinien szukać zatrudnienia w Polsce. Jeśli go nie znajdzie, to po trzech miesiącach albo wróci do Irlandii (i tam może kontynuować pobieranie irlandzkiej zapomogi), albo zostanie w Polsce i straci prawo do pobierania zasiłku transferowego.

[b]Decydując się na powrót do Polski, syn czytelnika powinien poinformować International Records Section w Department of Social and Family Affairs (irlandzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych ) o planowanym wyjeździe. Jeżeli tego nie zrobi i wyjedzie z Irlandii, a podczas nieobecności zostanie wezwany na rozmowę o pracę, to utraci prawo do zasiłku.[/b]

Wynika to z faktu, że jednym z warunków otrzymywania zasiłku jest wspomniany już warunek pozostawania w gotowości do podjęcia pracy.

[srodtytul]Irlandzki zasiłek rodzinny[/srodtytul]

Czy synowi czytelnika należy się zasiłek rodzinny wypłacany prze stronę irlandzką?

Otóż irlandzki zasiłek rodzinny (child benefit) przysługuje w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z rodziców pracuje na umowę o pracę na terytorium Republiki Irlandii.

Jednakże, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, [b]jeżeli osoba podlega ustawodawstwu jednego z państw członkowskich, to mimo wyjazdu z tego państwa z tytułu otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, nadal będzie uprawniona do świadczeń rodzinnych z tego państwa[/b].

Oznacza to, że jeśli dzieci syna czytelnika przebywają wraz z niepracującą matką w Polsce, a bezrobotny syn czytelnika ma prawo do trzymiesięcznego transferu zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii, to pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych będzie miało państwo, z którego transferowany jest zasiłek dla bezrobotnych. [b] Ale uwaga: w momencie, w którym wygaśnie prawo do zasiłku transferowanego, rodzina syna czytelnika nie będzie dłużej uprawniona również do świadczeń rodzinnych z Irlandii[/b].

[i]Więcej o zasiłku transferowym w artykułach:

- "[link=http://www.rp.pl/artykul/204202.html]Bezrobotny dostaje zasiłek z tego kraju, gdzie ostatnio pracował[/link]",

- "[link=http://www.rp.pl/artyk/288861,58755_Mozna_szukac_pracy_w_jednym_panstwie_Unii_i_pobierac_zasilek_w_innym.html]Można szukać pracy w jednym państwie Unii i pobierać zasiłek w innym[/link]". [/i]

[i]Polecamy także nasze serwisy:

[link=http://www.rp.pl/temat/55629.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Polak za granicą [/link]

[link=http://www.rp.pl/temat/55631.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Polak za granicą » Praca za granicą[/link]

[link=http://www.rp.pl/temat/288861.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Świadczenia » Zasiłki » Zasiłek dla bezrobotnych » Zasiłek dla powracających z zagranicy[/link] [/i]