Inflację podbiła płaca minimalna

Inflacja, tak jak płace, rośnie w regionach w różnym tempie. Nie ma województwa, w którym podwyżki zrównały się z tempem wzrostu cen.

Publikacja: 19.09.2023 03:00

Inflację podbiła płaca minimalna

Foto: Adobe Stock

Tak było do lipca, a informacje na ten temat przedstawił GUS. W ciągu pół roku przeciętnie płace w kraju wzrosły o 12,7 proc. w firmach, w których pracuje powyżej dziesięciu osób. Ceny zaś o 15 proc.

Liderami wzrostu płac były regiony, w których zarabia się znacznie mniej, niż wynosi średnia dla kraju, czyli Lubelskie i Lubuskie. Trzecim regionem jest Śląskie. Najprawdopodobniej na wysoki wzrost płac w regionach, w których płace nie są wysokie, wpływ miała wysoka podwyżka płacy minimalnej. Najmniej płace wzrosły w woj. podlaskim i pomorskim – o mniej niż 11 proc. Jednak na Pomorzu w pierwszym półroczu przeciętna płaca wynosiła ponad 7,4 tys. zł brutto, a na Podlasiu – ponad 1,25 tys. zł mniej. – W tym roku w regionach, w których dotąd płace nie były wysokie, wysoka okazała się dynamika ich wzrostu. Jest to widoczne tak w przemyśle, jak i w budownictwie – zauważa Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. – Jednym czynnikiem jest efekt wzrostu płacy minimalnej i w konsekwencji dopasowywanie całych tabel zaszeregowania, innym mogą być zmiany związane z zatrudnieniem. Dla przemysłu szczególnie widoczne w lubuskim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, a w budownictwie – w lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, podkarpackim – dodaje.

Ekonomista zaznacza, że są oczywiście wyjątki: na przykład Śląsk, z dobrą płacą i wysoką jej dynamiką. W tym regionie płaca jest nieadekwatnie wysoka do wydajności na jednego zatrudnionego – jest sporo województw z wyższą wydajnością, a sporo niższą płacą.

Liderem zarobków wciąż jest Mazowsze, jedyne województwo, w którym przeciętnie zarabiało się ponad 8 tys. zł (8,4 tys. zł brutto). Płace w woj.warmińsko-mazurskim są o ponad 2,5 tys. zł niższe.

Przy przeciętnej 15-proc. inflacji o prawie 21 proc. podrożała żywność, a o 17, 5 proc. utrzymanie mieszkań.

Różnice pomiędzy podwyżkami żywności (2,6 pkt proc.) były regionalnie niższe niż koszty utrzymania mieszkań (od 19,8 proc. w woj. zachodniopomorskim, do 16 proc. na Śląsku). Największe jednak różnice dotyczą usług. Na przykład ceny edukacji wzrosły na Warmii i Mazurach o prawie 18 proc., a na Pomorzu – o niespełna 12 proc.

– Na ceny usług wpływ mogła mieć także podwyżka płacy minimalnej – uważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Różnice w cenie kosztów utrzymania mieszkań mogą zaś wynikać z wielu przyczyn: wysokości czynszów, przeważającego surowca do ich ogrzewania. W II kwartale wzrost cen zwolnił, jednak wciąż ceny żywności i napojów bezalkoholowych były o ok. jedną piątą wyższe w woj.: lubelskim, pomorskim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim.

Tak było do lipca, a informacje na ten temat przedstawił GUS. W ciągu pół roku przeciętnie płace w kraju wzrosły o 12,7 proc. w firmach, w których pracuje powyżej dziesięciu osób. Ceny zaś o 15 proc.

Liderami wzrostu płac były regiony, w których zarabia się znacznie mniej, niż wynosi średnia dla kraju, czyli Lubelskie i Lubuskie. Trzecim regionem jest Śląskie. Najprawdopodobniej na wysoki wzrost płac w regionach, w których płace nie są wysokie, wpływ miała wysoka podwyżka płacy minimalnej. Najmniej płace wzrosły w woj. podlaskim i pomorskim – o mniej niż 11 proc. Jednak na Pomorzu w pierwszym półroczu przeciętna płaca wynosiła ponad 7,4 tys. zł brutto, a na Podlasiu – ponad 1,25 tys. zł mniej. – W tym roku w regionach, w których dotąd płace nie były wysokie, wysoka okazała się dynamika ich wzrostu. Jest to widoczne tak w przemyśle, jak i w budownictwie – zauważa Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. – Jednym czynnikiem jest efekt wzrostu płacy minimalnej i w konsekwencji dopasowywanie całych tabel zaszeregowania, innym mogą być zmiany związane z zatrudnieniem. Dla przemysłu szczególnie widoczne w lubuskim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, a w budownictwie – w lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, podkarpackim – dodaje.

Wynagrodzenia
Zamiast podwyżki pracownik dostanie obiad. Ogromny wzrost wydatków
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Wynagrodzenia
Pracownicy budżetówki mają się gorzej za rządów PiS
Wynagrodzenia
Podwyżki dla nauczycieli to opłacalna inwestycja
Wynagrodzenia
Trudniej o podwyżki płac i pracę zdalną
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Wynagrodzenia
Szefowie największych firm zarabiają 118 razy więcej niż przeciętny Brytyjczyk
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej