Średnie roczne wynagrodzenie członka zarządu wypłacone w 2020 r. wynosi 673,5 tys. zł. To 9 proc. więcej niż w 2019 r., a w stosunku do roku 2009 dynamika sięga 41 proc. – wynika z najnowszego raportu firmy Grant Thornton, do którego dotarła „Rzeczpospolita".

Presja na podwyżki

Statystyczna spółka giełdowa wypłaciła w 2020 r. swojemu zarządowi niemal 2,8 mln zł, licząc pensję podstawową oraz premie i prowizje. Wspomniana 9-proc. dynamika (w przeliczeniu na „głowę") spada do 5 proc. po uwzględnieniu inflacji. Z kolei w ciągu dekady wzrost po wyeliminowaniu dynamiki cen konsumpcyjnych spada z nominalnych 41 proc. do 16 proc.

Jak to wygląda na tle kraju? Przeciętne wynagrodzenie wszystkich pracowników w sektorze przedsiębiorstw rosło w nieznacznie wolniejszym tempie – nominalnie o 37 proc., realnie zaś o 12 proc., a w samym 2020 r. średnia pensja w ujęciu realnym spadła.

Czytaj więcej

Młodych Polaków kusi praca za granicą. Słaby złoty nasila trend

W październiku 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 8,4 proc., do 5917,15 zł brutto. Dynamika była nieco wolniejsza niż we wrześniu. Może to oznaczać, że część pracodawców wyczerpała możliwości podwyżek, które mogą być zaoferowane bez znaczącego podnoszenia cen produktów i usług. Nie zmienia to jednak faktu, że wysoka inflacja w najbliższym czasie będzie wzmacniała presję płacową.

– Dla pracowników rosnące koszty utrzymania, a tym samym mniejsza siła nabywcza uzyskiwanych dochodów, są argumentem używanym w rozmowach z pracodawcą o podwyżce pensji – podkreśla Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Kto płaci najwięcej

W 2020 r. wśród spółek giełdowych najwyższe wynagrodzenie wypłacono zarządom Amiki, Comarchu i CD Projektu. W każdej z tych firm przekraczało 20 mln zł. W kolejnych 15 spółkach koszty wynagrodzeń sięgnęły przynajmniej 10 mln zł.

Z kolei najwyższe wynagrodzenie przypadające na jednego członka zarządu mamy w firmie PCC Rokita: ponad 4,5 mln zł. Hojne dla swoich menedżerów są też spółki, które znalazły się tuż za PCC Rokitą – Amica, CD Projekt, mBank, AB, Wawel, Comarch, PCC Exol oraz Cyfrowy Polsat. Natomiast na drugim biegunie mamy spółki, w których członkowie zarządu otrzymali najniższe wynagrodzenia: to Czerwona Torebka, PMPG i Ultimate Games.

Amica o wynagrodzeniach zarządu

W sprawie danych dotyczących zarobków zarządu Amiki dodatkowe wyjaśnienia przesłał po publikacji rzecznik prasowy spółki Maciej Krzysztoszek informując, że wynagrodzenie zarządu Amica S.A. za 2020 rok wyniosło 17,7 mln zł, z czego 8 mln zł w akcjach. "Zawyżona kwota w raporcie firmy Grant Thornton wynika z wyceny akcji w ramach programu akcyjnego na całą 4-letnią kadencję Zarządu, co znacząco zwiększa podawane wskaźniki, a także wprowadza odbiorców w błąd. Wzrost wyceny w roku 2020 w kwocie 8 mln zł związany jest z rozpoznaniem części kosztów programu akcyjnego dotyczących lat 2021-2023, a ujęcie to wynika z modelu wyceny IFRS 2” - napisał rzecznik prasowy Amiki.

Grant Thornton przyjrzał się też kwestii efektywności menedżerów, biorąc pod uwagę takie parametry jak przychody, wynik netto czy kapitalizację. I tak np. największe przychody w relacji do swoich wynagrodzeń wypracował zarząd PKN Orlen. Każdy 1 tys. złotych wynagrodzenia członka zarządu „wytworzył" 86 mln zł przychodów. Na kolejnych miejscach znalazło się sześć innych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Konkurencja ofert z zagranicy podbija stawki w IT

W kontekście kapitalizacji liderem jest Mercator Medical. W 2019 r. każdy 1 tys. zł wynagrodzenia zarządu „generował" 209 tys. zł kapitalizacji spółki, a w 2020 r. aż 5,6 mln zł. Należy przy tym pamiętać, że w 2020 r. Mercator, producent rękawic jednorazowych, był gwiazdą na GPW. W 2021 r. na imponujące zwyżki nie ma już co liczyć. Od jesieni 2020 r. akcje tanieją. Od październikowego maksimum kurs spadł o 84 proc.

Zyski firm rosną szybciej

Zeszłoroczna 9-proc. dynamika płac zarządów może zaskakiwać, zważywszy, że był to trudny pandemiczny rok. Przychody spółek w większości spadały lub stały w miejscu. Ale firmom udało się ściąć koszty, co pomogło podnieść rentowność. Przeciętny wynik finansowy wzrósł o połowę, a więc kilkakrotnie mocniej niż dynamika wynagrodzeń zarządów. Innymi słowy: w relacji do zysków koszt wynagrodzeń zarządów spadł. „Wynagrodzenia zarządów, choć rosną, były więc dla spółek mniejszym obciążeniem niż przed pandemią" – podsumowują eksperci Grant Thorntona.

Zakończony sezon publikacji wyników za III kwartał pozwala przypuszczać, że w całym 2021 r. gros spółek też poprawi zyski. Czas pokaże, jak przełoży się to na wynagrodzenia menedżerów.

Czytaj więcej

Zarobki prezesów dużych firm w pandemii