Lokale wyborcze rozpoczęły pracę o 7.00 i będą otwarte do 21.00. Należy w nich przestrzegać zaleceń ministra zdrowia dotyczących ochrony przed koronawirusem: obowiązuje zachowanie odstępu od innych głosujących oraz zakrycie ust i nosa. Maseczkę trzeba będzie na chwilę uchylić przed komisją wyborczą, w celu umożliwienia identyfikacji.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, w przypadku kolejek do lokali, w pierwszej kolejności głosować mają osoby powyżej 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby niepełnosprawne, posiadające stosowne orzeczenie, lub takie, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Kolejki przed niektórymi obwodowymi komisjami utworzyły się od razu po rozpoczęciu głosowania.

Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania należy postawić znak "x" przy nazwisku wybranego kandydata. Znak "x" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Informacje, jak oddać ważny głos, znajdują się na dole karty do głosowania.

W drugiej turze wyborów o urząd ubiega się 2 kandydatów. Prezydentem Rzeczpospolitej zostanie ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.

Zgodnie z Konstytucją Prezydent RP jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.