"Eksperci z pracującego dla prokuratury Międzynarodowego Zespołu Biegłych z zakresu medycyny sądowej, złożonego z naukowców z Polski, Portugalii, Danii i Szwajcarii, wydali opinie wstępne dotyczące przyczyn zgonów oraz mechanizmów powstania obrażeń stwierdzonych podczas ponownych sekcji zwłok ofiar katastrofy. Zespół pracuje nad wydaniem opinii uzupełniających. Do tej pory przedstawiono prokuraturze 58 takich opinii. Zakończenie pracy Międzynarodowego Zespołu Biegłych i wydanie opinii końcowej, która będzie ostatnim etapem pracy zespołu biegłych medyków nastąpi nie wcześniej, niż do końca roku 2021" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Prokuratura informuje, że biegli z kolejnego Międzynarodowego Zespołu Biegłych złożonego z ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Węgier systematycznie analizują napływające materiały dowodowe, a skład zespołu został ostatnio poszerzony o biegłą z zakresu badań kryminalistycznych i fizykochemicznych.

Jej zadaniem będzie "interpretacja wszystkich uzyskanych wyników badań fizykochemicznych oraz śladów zabezpieczonych w toku śledztwa".

Prokuratura podkreśla, że zespół śledczych systematycznie kieruje do Federacji Rosyjskiej ponaglenia dotyczące wniosków o międzynarodowa pomoc prawną, w tym oględzin wraku i jego zwrotu. Wnioski wciąż pozostają bez odpowiedzi.

Jak tłumaczył dziś w Polsat News szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, "mamy do czynienia z niebywale trudnym i skomplikowanym śledztwem", utrudnianym zwłaszcza przez stronę rosyjską.

Ziobro stwierdził, że Rosja utrudnia je "na różne sposoby" - począwszy od odmowy zwrotu wraku, po odrzucenie decyzji polskiej prokuratury dotyczącej tymczasowego aresztowania dyspozytorów lotu ze Smoleńska.

Minister przypomniał, że w sprawie katastrofy smoleńskiej powołani zostali biegli z "instytutów światowej sławy w Europie i Stanach Zjednoczonych", a ich ustalenia przynoszą kolejne informacje.

Takie jak obecność  śladów trotylu oraz heksogenu w materiałach zabezpieczonych podczas sekcji zwłok i  na fotelach prezydenckiego tupolewa, co ustaliło ostatnio Laboratorium Kryminalistyczne Korpusu Karabinierów z Rzymu. Tymi ustaleniami także zajmą się śledczy.