Z jednej strony minimalizuje ryzyko w wymianie handlowej, z drugiej - zapewnia płynność, uwalniając gotówkę zamrożoną w fakturze. Według Polskiego Związku Faktorów, charakterystyczną cechą polskiego rynku faktoringowego jest duża dynamika wzrostu, utrzymująca się niemal od początku na poziomie dwucyfrowym.

Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90 proc. wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora.

Typowy adresat faktoringu to firma prowadząca sprzedaż z odroczoną płatnością, o dużym zapotrzebowaniu na elastyczne finansowanie. Taka, która utrzymuje stałą współpracę z odbiorcami i realizuje ekspansywną strategię zwiększenia obrotów m.in. poprzez stosunkowo długie terminy płatności. Korzystając z faktoringu przedsiębiorca uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania i planować zarządzanie finansami. Do tego w znaczący sposób minimalizuje ryzyko ściągnięcia należności i zarazem zapobiega negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie.

Mechanizm faktoringu jest następujący: eksporter sprzedaje bankowi swoją wierzytelność wobec zagranicznego kontrahenta, natomiast bank bierze na siebie ryzyko braku spłaty.

- Faktoring eksportowy staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem – mówi Dorota Szcześniak, menedżer faktoringu międzynarodowego w BZ WBK Faktor.

Jest tym wygodniejszy, że eksporter może otrzymać finansowanie w każdej walucie na podstawie faktur za dostarczone towary lub usługi.

Szczególnym rozwiązaniem jest oferta faktoringu eksportowego w systemie dwóch faktorów. Faktor zagraniczny, który wspólnie z faktorem w Polsce prowadzi taką transakcję, szczegółowo weryfikuje kontrahenta, bada jego kondycję finansową i nadaje limit, do wysokości którego przejmuje ryzyko kredytowe. Dla eksporterów takie rozwiązanie jest dodatkowym potwierdzeniem wiarygodności zagranicznych partnerów. Łatwiejsze są także procedury związane z transakcją. Eksporter realizuje ją z jednym bankiem, w swoim języku, nie musi dobrze znać przepisów w kraju nabywcy. Nie ponosi także dodatkowych kosztów związanych z windykacją i jest całkowicie zabezpieczony na wypadek braku spłaty należności.

Z faktoringu mogą również korzystać importerzy, a jednym z rozwiązań jest faktoring odwrotny.

- Faktor w imieniu polskiego importera płaci za towar od zagranicznego dostawcy towar, natomiast importer spłaca należność faktorowi. Co ważne, cała obsługa administracyjna oraz operacyjna jest prowadzona przez faktora – relacjonuje Szcześniak.

Takie rozwiązanie jest dla importera wygodne jeszcze z jednego powodu: daje mu szansę negocjowania u dostawcy rabatu za skrócenie terminu płatności.

- Faktoring jest narzędziem elastycznym a transakcje realizowane przez wiodące firmy faktoringowe mogą być niestandardowe i dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów – dodaje Szcześniak.

Faktoring rozwinął się początkowo w USA, jeszcze w końcu XIX wieku. Po II wojnie światowej przywędrował do Europy, gdzie najszybciej przyjął się w Wielkiej Brytanii. Polski Związek Faktorów (PZF) ocenia, że blisko jedna trzecia brytyjskich obrotów handlowych objęta jest tą usługą. Faktoring popularny jest także w Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech i Francji. Polski rynek usług faktoringowych po blisko 20 latach jest ustabilizowany. Klienci mogą korzystać z faktoringu wybierając spośród 40 dostawców tej usługi. Są to samodzielne, wyspecjalizowane podmioty oraz banki komercyjne.

- Program Rozwoju Eksportu to inicjatywa Banku Zachodniego WBK, realizowana wraz z partnerami merytorycznymi: Google'em, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Bisnode, i KPMG. Celem programu jest wsparcie polskich eksporterów w prowadzeniu biznesu międzynarodowego.