„Rządy koalicji PO-PSL to okres systemowej likwidacji jednostek i osłabiania siły Wojska Polskiego. W latach 2008-15 rozformowano 629 jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP” – napisał na twitterze Błaszczak. Dołączył plansze z informacją o zlikwidowanych „jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP”.

Faktem jest, że w tamtych latach struktury wojska ulegały zmianie. To wynikało z przyjęcia koncepcji odejścia od modelu armii z poboru, do armii zawodowej, takiej jaką mamy dzisiaj. Faktem jest też, że wiele jednostek organizacyjnych wojska zostało zlikwidowanych np. Dowództwo 1. Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie.  

Informacja Błaszczaka obarczona jest jednak moim zdaniem błędem. Nie tylko dlatego, że na jego liście znalazła się 16. Brygada Zmechanizowana w Morągu, która została zlikwidowana w 2008. Trzeba jednak przypomnieć, że niektóre jednostki ulegały przekształceniu. Oto przykład pierwszy z brzegu. Błaszczak twierdzi, że zlikwidowana została 1. Eskadra lotnictwa taktycznego w Łasku. Pal licho błąd, bo nie 1, a 10 eskadra. A fakty? 1 stycznia 2010 r. z „przeformowania” 32. Bazy Lotniczej i 10. Eskadry lotnictwa taktycznego powstała 32. Baza Lotnictwa Taktycznego. Czy samoloty z Łaska zniknęły? Nie. Czy baza ta była rozwijana i jest jednym z kluczowych miejsc, gdzie stacjonują najnowocześniejsze samoloty? Tak. W podobny sposób Błaszczak potraktował inne tego typu przekształcenia dotyczące Sił Powietrznych. Jeżeli ktoś przyjąłby z powagą jego prezentację, to mógłby wyciągnąć wniosek, że za rządu PO – PSL wojsko zniknęło też z lotnisk w Mińsku Maz., Malborku, Świdwinie, Wrocławiu, Mirosławcu.

Jeżeli zdaniem Błaszczaka przekształcenia te były złe dla Sił Zbrojnych, to dlaczego w ciągu 7 lat rządów PiS nie przywrócił tych jednostek organizacyjnych?

Wyjątkowo zaciemnia obraz jego zarzut dotyczący likwidacji dowództw : wojsk lądowych, sił powietrznych, Marynarki Wojennej i Dowództwa Wojsk Specjalnych. Warto przypomnieć, że na początku poprzedniej dekady zdecydowano się na reformę systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi. Od 2014 r. reforma weszła w życie, utworzono m.in. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, było też Dowództwo Operacyjne RSZ. W skład Dowództwa Generalnego weszły inspektoraty m.in. wojsk lądowych. PiS przeciwko tym zmianom protestował i zapowiadał przywrócenie dowództw. Po 7 latach rządzenia nie zrobił jednak nic. Dzisiaj wręcz zmiany systemu dowodzenia wojskiem zostały wstrzymane w pół drogi.

Po drugie. W latach 1999 – 2008 rozformowano aż 2 100 jednostek wojskowych (źródło kwartalnik Bellona z 2014 r.). Wynikało to z przyjętej wówczas przez polityków wizji mniejszej, w pełni uzawodowionej armii. Trudno dzisiaj z tą koncepcją dyskutować, bo wykluwała się w innych realiach geopolitycznych. Faktem jest, że takie decyzje akceptowali szefowie rządów z AWS, SLD i PiS, w tym premier Jarosław Kaczyński (Mariusz Błaszczak też był w tym rządzie). Od 2005 r. prezydent Lech Kaczyński był zaś zwierzchnikiem sił zbrojnych.

Oczywiście można byłoby robić zarzut, że każdy z nich jest odpowiedzialny. Ale jaki to ma sens? Czy wtedy ktoś z nich miał zdolność jasnowidzenia i założył, że w 2022 r., Rosja napadnie na Ukrainę?