Płk. Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego poinformował w mediach społecznościowych, że blisko 4 tys. ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej rozpoczęło VI turnus szkolenia podstawowego w Wojsku Polskim.

Od początku wejścia w życie ustawy o Obronie Ojczyzny – dodał szeregi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej zasiliło ponad 15 tys. ochotników. „Osiągnęliśmy cel na ten rok, ale nie zwalniamy tempa w działaniu” – dodał na Twitterze pułkownik.

Czytaj więcej

Marek Kozubal: Wielkie marzenia o potężnej armii

Płk. Brysia zapytaliśmy ilu spośród ochotników zdecydowało się na podjęcie zawodowej służby wojskowej.

„Obecnie w trakcie procedowania z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej do zawodowej służby wojskowej jest ponad 1 200 wniosków. Są to wnioski najlepszych żołnierzy, którzy wykazują odpowiedni poziom nabytych umiejętności i wyszkolenia aby wyznaczyć ich na żołnierzy zawodowych. Szkolenie specjalistyczne trwa do 11 miesięcy” – przypomniał pułkownik.

Na czas służby ochotnicy w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa obejmuje dwa etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej. Przysługuje mu wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także: prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska).

Jak podaje armia „na czas służby ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie”. Może też wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia. Może też przerwać służbę w dowolnym momencie.