W ocenie NRA projekt oparty jest na zwiększeniu formalizmu, rygoryzmu, opłat sądowych i władzy sędziowskiej, a w konsekwencji ogranicza prawo obywatela do sądu.

- W procesie cywilnym nie chodzi o polepszenie statystyk rozpoznawania spraw, a usprawnienie procesu nie może polegać na ułatwieniu pracy sędziego kosztem praw obywatelskich. – czytamy w uchwale przyjętej przez NRA 15 czerwca.

Zdaniem adwokatów przyjęte w nowelizacji rozwiązania procesowe zagrażają podstawowym prawom obywatelskim. Postulują przeprowadzenie przez Senat procedury wysłuchania publicznego, w ramach której Adwokatura Polska mogłaby szczegółowo przedstawić i uzasadnić zastrzeżenia do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj też: Na orzeczenie sądu będzie się czekać krócej