SN zajął się we wtorek niezwykle ważną sprawą obowiązującej od 7 listopada 2019 r. zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Wśród wielu zmian wprowadzono wówczas także obowiązek złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, przed złożeniem apelacji.

Uchwała zapadła w sprawie kobiety, która prowadząc działalność gospodarczą, uległa wypadkowi przy pracy. Odwołała się od niekorzystnej decyzji ZUS, i w pierwszej instancji przegrała. Złożyła wtedy w sądzie pismo zatytułowane „Odwołanie", w którym napisała, że jest niezadowolona z tego wyroku. Sąd drugiej instancji uznał to pismo za apelację i w myśl nowych przepisów ją odrzucił.

Czytaj także:

Nowe postępowanie cywilne może być dobrą zmianą dla stron procesu

Wskutek zażalenia i skierowania pytania prawnego sprawa trafiła do SN. A ten uznał, że strona bez profesjonalnego pełnomocnika nie może być obarczana nieznajomością nowej procedury cywilnej. SN orzekł, że w razie wątpliwości co do treści pisma złożonego przez taką stronę postępowania sąd powinien ją dopytać, jaki miała zamiar.

Jak uznał sam SN, to takie koło ratunkowe dla tych, którzy nie znają się na nowej procedurze cywilnej.

Sygnatura akt: III UZP 2/20