Karty urodzenia i zgonu - zmiany już obowiązują

Ministerstwo Zdrowia informuje o obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. nowych wzorach karty urodzenia, karty martwego urodzenia oraz karty zgonu, a także zasadach ich przekazywania do urzędów.

Publikacja: 03.01.2024 13:31

Karty urodzenia i zgonu - zmiany już obowiązują

Foto: stock.adobe.com

Od Nowego Roku lecznice przekazują karty urodzenia i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. Nie ma już możliwości przekazania tych dokumentów  w postaci papierowej. 

Resort zdrowia rekomenduje wykorzystywanie elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP do przekazywania kart urodzenia oraz martwego urodzenia, najlepiej w formacie pdf. Jednocześnie zaznacza, że nie należy przekazywać ich na zewnętrznym nośniku danych — płycie CD lub pendrivie.

Nie zmieniły się natomiast terminy przekazania dokumentów kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Kartę urodzenia przekazuje się w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, a kartę martwego urodzenia – w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia w ogóle się nie przekazuje.

Dane z lecznic do urzędu statystycznego

Jednak od  1 stycznia 2024 r. lecznice muszą także dodatkowo zbierać i przekazywać na potrzeby statystyki publicznej dane o: miejscu zamieszkania rodziców dziecka, w tym okresie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, wykształceniu rodziców dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka dotyczące: długości, ciężaru ciała, punktów w skali Apgar, oraz informacje o ciąży i porodzie dotyczące: okresu trwania ciąży i wielorakości oraz dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka (art. 53 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).

Co istotne, karty zgonu wydane przed 1 stycznia 2024 r., zachowają ważność.

MZ rekomenduje, by dane dla potrzeb statystyki publicznej przekazywać za pomocą aplikacji uruchomionej w ramach infrastruktury Głównego Urzędu Statystycznego i udostępnionej w Internecie.

Czytaj więcej

Formalności pogrzebowe online, koroner stwierdzi zgon

Karta zgonu nadal będzie sporządzana przez osobę stwierdzającą zgon i wydawana w jednym egzemplarzu podmiotowi uprawnionemu do pochówku. Dokument ten będzie składał się z trzech części przeznaczonych do zarejestrowania zgonu - dla administracji cmentarza i dla potrzeb statystyki publicznej.

Podmiot, któremu wydano kartę zgonu, musi ją przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Urzędy stanu cywilnego będą zobowiązane przekazywać do Głównego Urzędu Statystycznego kopię I części karty zgonu przeznaczonej do zarejestrowania zgonu oraz oryginał III części karty zgonu przeznaczonej dla potrzeb statystyki publicznej.

Od 1 stycznia 2024 r. podmiot sporządzający kartę zgonu powinien przekazać dane zawarte w karcie przeznaczonej dla statystyki publicznej służbom statystyki publicznej. Rekomendowane jest  wykorzystanie aplikacji GUS.

Od Nowego Roku lecznice przekazują karty urodzenia i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. Nie ma już możliwości przekazania tych dokumentów  w postaci papierowej. 

Resort zdrowia rekomenduje wykorzystywanie elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP do przekazywania kart urodzenia oraz martwego urodzenia, najlepiej w formacie pdf. Jednocześnie zaznacza, że nie należy przekazywać ich na zewnętrznym nośniku danych — płycie CD lub pendrivie.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego