Znaczna część nowych przepisów ma wzmocnić pozycję procesową konsumentów. Przewidziano dla nich wręcz odrębne postępowanie. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego Sejm uchwalił w czwartek.

Przedsiębiorca będzie miał obowiązek powołania wszystkich twierdzeń i dowodów już w pozwie (odpowiedzi na pozew), w terminie wyznaczonym przez sędziego. Występujący z pozwem nakazowym przeciwko konsumentowi będzie musiał przedłożyć nie tyko weksel, ale i umowę zabezpieczoną wekslem, bez której sąd nie wyda nakazu. Przedsiębiorcę, który zaniecha próby ugodowej i przyczyni się do zbędnego wytoczenia sprawy, sąd może obciążyć w całości kosztami procesu, a nawet je podwyższyć. Dla przedsiębiorców, zwłaszcza niewielkich, będzie to dodatkowe wyzwanie.

Czytaj więcej

Ponad 100 nowości w KPC. Zmiany mają odciążyć warszawski sąd frankowy

Co się tyczy frankowiczów, to mają oni ok. 100 tys. procesów z bankami. 40 tys. takich spraw trafiło do wyspecjalizowanego sądu frankowego, który z powodu natłoku spraw musi wyznaczać rozprawy nawet z terminem za dwa lata. Rozwiązaniem tego problemu ma być przekierowanie nowych spraw frankowych wytaczanych przez konsumentów do sądów ich miejsca zamieszkania.

Pisma wnoszone przez adwokatów lub radców mają zawierać wyraźnie wyodrębnione oświadczenia, twierdzenia oraz wnioski, w tym dowodowe. Niedochowanie tego rygoru ma skutkować ich pominięciem. Mają one usprawnić procedowanie, Prawnicy obawia sie czy nie będzie to czyhanie na ich potknięcia. Z drugiej strony sędzia będzie mógł wskazać stronie fakty, które na danym etapie sprawy można uznać za bezsporne lub dostatecznie wykazane, dzięki czemu ograniczy się zakres sporu, co powinno usprawnić postępowanie.

Z kolei tzw. posiedzenie przygotowawcze do rozprawy, będzie można przeprowadzić także na odległość (dzięki komunikacji elektronicznej). Ponadto odbiór przesyłki sądowej na poczcie ma umożliwić innej osobie niż adresat pełnomocnictwo notarialne.

W trakcie prac sejmowych wprowadzono liczne poprawki, m.in na skutek uwag UODO, ZUS, Konfederacji Lewiatan i Krajowej Rady Komorniczej np. doprecyzowującą przepisy o elektronicznej licytacji, tak by przetarg nie trwał zbyt długo.

W trakcie ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości dużo mówiono o podwyższeniu progu kwotowego spraw należących do właściwości sądu okręgowego z 75 tys. zł do 100 tys. zł, co ma je nieco odciążyć, ale obciąży sądy rejonowe. Barbara Dolniak, poseł KO, zarzucała MS, że nie wskazał zarówno w czasie opiniowania projektu, jak i w Sejmie, danych, które uzasadniałyby taką zmianę, która sprowadza ryzyko zbyt dużego obciążenia sądów rejonowych. Katarzyna Frydrych, wiceminister sprawiedliwości, monitorująca ten projekt odpowiedziała, że nie ma wątpliwości, że rośnie obecnie obciążenie sędziów sądów okręgowych, a spada w sądach rejonowych.

Nowela ma wejść w życie w znacznej części, po trzech miesiącach, a niektóre przepisy po 14 dniach lub 9 miesiącach od ogłoszenia.

Etap legislacyjny: trafi teraz do Senatu.