Kontrole abonamentu RTV. Czy trzeba wpuścić kontrolerów?

Kontrolerzy Poczty Polskiej odwiedzają domy i sprawdzają, czy ich mieszkańcy zarejestrowali odbiorniki radiowe i telewizyjne. Sprawdzają też firmy i posiadaczy samochodów. Czy mamy obowiązek wpuścić kontrolerów do swojego domu?

Publikacja: 19.01.2023 13:58

Kontrole abonamentu RTV. Czy trzeba wpuścić kontrolerów?

Foto: Adobe Stock

Poczta Polska może bez zapowiedzi wysyłać kontrolerów do naszych domów lub firm na mocy ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.  Nie są to jednak listonosze, lecz specjalnie uprawnieni pracownicy. Mają obowiązek przedstawić cel wizyty, okazać kontrolowanemu upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników rtv i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego - również dowód osobisty.

Z informacji od Poczty Polskiej wyniki, że osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników. Ale czy musi?

Czytaj więcej

Abonament RTV: sąd o wyrejestrowaniu odbiornika telewizyjnego

Prawnicy są zgodni: nie mamy obowiązku wpuszczać kontrolera Poczty do domu ani wskazywać mu swojego samochodu. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 r. (II GSK 590/18): „Ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat”.

Nie grożą nam więc żadne konsekwencje z tytułu zamknięcia drzwi przed nosem kontrolera. Może się jednak zdarzyć, że przyjdzie znowu, w innym terminie.

A jeśli wpuścimy kontrolera w pielesze i okaże się, że mamy niezarejestrowany odbiornik? Po stwierdzeniu, że kontrolowany nie dopełnił obowiązku rejestracji,  wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika i ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników. Przypomnijmy, że jest to  30-krotność  miesięcznego abonamentu w dniu wykrycia niezarejestrowanego odbiornika (w 2023 r. wysokość miesięcznej opłaty za radio to 8,70 zł, a za telewizor lub za oba odbiorniki - 27,30 zł; 30-krotność to odpowiednio: 261 zł i 819 zł). Jeśli odbiornik był zarejestrowany, ale za niego nie płaciliśmy, trzeba też uregulować zaległe składki.

Karę ustaloną w decyzji administracyjnej należy uiścić w ciągu 7 dni. Potem wysyłane jest  upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. W ubiegłym roku do urzędów skarbowych wpłynęło ponad 100 tys. takich wniosków.  Urząd Skarbowy może zająć oszczędności na koncie bankowym, pensję lub emeryturę.

Warto pamiętać, że choć wysokość abonamentu RTV dla firm i osób prywatnych jest taka sama, to przedsiębiorcy mają obowiązek płacić abonament za każdy radioodbiornik lub telewizor, jaki mają w biurze, a także ten znajdujący się w firmowym samochodzie.

Czytaj więcej

Radio w samochodzie a abonament rtv. Poczta wyjaśnia kierowcom

 Z płacenia składek zwolnione są tylko osoby, które ukończyły 75. rok życia, posiadają I grupę inwalidzką oraz weterani będący inwalidami wojennymi. Opłat nie ponoszą także osoby, które ukończyły 60 lat, a ich emerytura nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Nie zwalnia z płacenia abonamentu wnoszenie opłat za telewizję kablową lub satelitarną.

Poczta Polska może bez zapowiedzi wysyłać kontrolerów do naszych domów lub firm na mocy ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.  Nie są to jednak listonosze, lecz specjalnie uprawnieni pracownicy. Mają obowiązek przedstawić cel wizyty, okazać kontrolowanemu upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników rtv i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego - również dowód osobisty.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Sądy i trybunały
Seria wyroków kopiuj-wklej. W tle batalia o koncesję dla aptek
Sądy i trybunały
Nowy dyrektor KSSiP: do sądów rzadko przychodzą intelektualiści czy prawnicy
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Prawo rodzinne
Rozwód u notariusza lub przed urzędnikiem USC. Resort Bodnara ma śmiały plan