Od 1 września w życie wchodzi kolejny pakiet z nowelizacji przepisów, które mają na celu automatyzację załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Zmiany obejmują m.in. kodeks postępowania cywilnego oraz ordynację podatkową.

Doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego w zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej będą dokonywane za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Ponadto, również za pośrednictwem tego e-konta komornicy będą składać wnioski o udostępnienie określonych informacji będących w posiadaniu skarbówki.

Informacje mają być udostępniane niezwłocznie, nie później niż w 14 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna: DzU z 2022 r., poz. 1301

Czytaj więcej

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej