Spam też należało przejrzeć. Sąd: to obowiązek urzędników

Do obowiązków organów administracji publicznej należy taka konfiguracja poczty elektronicznej, aby zapewnić niezwłoczny odbiór podań przesyłanych na jej adres.

Publikacja: 14.04.2022 07:56

Spam też należało przejrzeć. Sąd: to obowiązek urzędników

Foto: Adobe Stock

Wiadomości oznaczone jako spam zalewają internet, w tym pocztę mailową. Toteż wielu jej użytkowników, zwłaszcza urzędy i instytucje, instaluje filtry i inne rozwiązania antyspamowe.

Na taki właśnie sposób natrafił wniosek o udzielenie informacji publicznej. Wysłany w listopadzie 2021 r. pocztą elektroniczną na adres e-mailowy rektora uniwersytetu, dotyczył konkursów na uczelni, finansowanych przez Ministerstwo Edukacji. Ponieważ jednak wnioskodawca nie doczekał się odpowiedzi, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność rektora.

Odpowiadając na skargę, pełnomocniczka uniwersytetu oświadczyła, że na żaden adres poczty elektronicznej w domenie uniwersyteckiej – w tym na skrzynki rektora i jego biura oraz na skrzynkę ePUAP uczelni – nie wpłynął e-mail od skarżącego zawierający wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z treści skargi do sądu nie wynika także, z jakiego adresu poczty elektronicznej został wysłany oraz na jaki adres wpłynął. Uczelnia nie może zatem ustalić, czy faktycznie skarżący go złożył

Dopiero Centrum Informatyki wskazało, że wiadomość od skarżącego wpłynęła na oficjalny adres elektroniczny rektora uniwersytetu i została zakwalifikowana przez dostawcę usług internetowych jako spam. Dla pracownika obsługującego skrzynkę poczty elektronicznej była więc niewidoczna. Wiadomości nadsyłane e-mailami są automatycznie filtrowane przez dostawcę usług internetowych i uczelnia nie ma technicznego wpływu na to, jaka korespondencja jest kwalifikowana jako spam – stwierdziła pełnomocniczka rektora.

Wiadomości typu spam są bowiem automatycznie usuwane z serwera po 30 dniach od ich wpływu. Ponieważ rektor nie ma możliwości zapoznania się z treścią wniosku ani go rozpatrzyć, zarzut bezczynności jest nieuzasadniony.

Sąd uznał jednak, że rektor uniwersytetu był bezczynny, i zobowiązał go do rozpatrzenia wniosku, który skarżący przedłożył sądowi.

Relacjonując motywy wyroku, sędzia sprawozdawca Tomasz Porczyński powiedział, że do obowiązków organu administracji publicznej należy taka konfiguracja poczty elektronicznej, w tym filtrów antyspamowych, i takie zorganizowanie obsługi technicznej, aby zapewnić niezwłoczny odbiór podań przesyłanych na oficjalny adres e-mailowy.

Pracownik obsługujący skrzynkę elektroniczną powinien więc przeglądać całość otrzymywanej poczty elektronicznej, również tej kwalifikowanej przez system internetowy jako spam. Skutków nieprawidłowości w obsłudze poczty elektronicznej, systemu ePUAP czy innych oficjalnych komunikatorów nie można bowiem przerzucać na korzystających z tych systemów. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SAB/Łd 227/21

Czytaj więcej

WSA: urząd musi też przeglądać, co wpadło do skrzynki ze spamem

Wiadomości oznaczone jako spam zalewają internet, w tym pocztę mailową. Toteż wielu jej użytkowników, zwłaszcza urzędy i instytucje, instaluje filtry i inne rozwiązania antyspamowe.

Na taki właśnie sposób natrafił wniosek o udzielenie informacji publicznej. Wysłany w listopadzie 2021 r. pocztą elektroniczną na adres e-mailowy rektora uniwersytetu, dotyczył konkursów na uczelni, finansowanych przez Ministerstwo Edukacji. Ponieważ jednak wnioskodawca nie doczekał się odpowiedzi, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność rektora.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?