Doradztwo obejmowało w szczególności wsparcie w wyborze odpowiedniego środka restrukturyzacyjnego, uwzględniającego zarówno specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę jak również jej strukturę zadłużenia.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego stanowi pierwszy krok na drodze zawarcia układu z wierzycielami i restrukturyzacji zobowiązań. Towarzyszy mu m.in. zawieszenie postepowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, a także zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych co do tych wierzytelności. Powyższe okoliczności znacząco zwiększają szansę na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorcy, który popadł w kłopoty finansowe oraz na uniknięcie ogłoszenia jego upadłości.

Kancelaria podkreśla, że cieszy się, że może wspierać kolejnych przedsiębiorców w walce o poprawienie płynności finansowej w tym niezwykle trudnym dla gospodarki okresie.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, a także w zakresie prawa administracyjnego i publicznego oraz rozwiązywania sporów.