Publikacja porusza wiele aktualnych tematów związanych z wyzwaniami i potencjalnymi problemami, które będą miały znaczenie w najbliższych latach dla większości instytucji finansowych w Polsce. Czytelnik znajdzie w niej informacje na temat bezpieczeństwa i wymiany informacji, zagrożeń cybersecurity, jak również nowych tendencji w opracowywaniu produktów i usług finansowych (m.in. FinTech). Książka przedstawia także najważniejsze rekomendacje dotyczące nowych wyzwań z punktu widzenia przyszłości usług finansowych, zwłaszcza w kontekście bankowości mobilnej, bezpieczeństwa transakcji płatniczych, technologii blockchain, wielokanałowości dystrybucji produktów i usług finansowych, czy chmury obliczeniowej.

Prawnicy Bird & Bird – Maciej Gawroński (partner zarządzający), Sławomir Szepietowski (partner kierujący praktyką bankowości i finansów) oraz Adam Łukaszewski (Junior Associate w zespole bankowości i finansów), są autorami rozdziału poświęconego rekomendacji PSD2 (ang. Payment Services Directive). To nowa wersja dyrektywy w sprawie usług płatniczych, która będzie miała fundamentalny wpływ na przyszły model biznesowy banków w Polsce i Europie.

Książka ukazała się pod redakcją Andrzeja Kawińskiego i Andrzeja Sieradza. To już trzecia publikacja wydana przez Gdańską Akademię Bankową, w której swój udział mieli eksperci Bird & Bird. Poprzednie edycje to "Wyzwania informatyki bankowej 2014" oraz "Wyzwania bankowości detalicznej 2015" pod red. Zbigniewa Jagiełły.