Na podstawie zawartej umowy w ciągu dwóch lat na terenie gminy Miedźno ma powstać ok. 1900 opraw LED, które oświetlą 74 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Umowa przewiduje także budowę nowych oraz wymianę istniejących i nieefektywnych energetycznie punktów oświetlenia. Spółka zależna od funduszu BaltCap Infrastructure Fund będzie odpowiedzialna za finansowanie, eksploatację i utrzymanie wybudowanej infrastruktury przez osiem lat od chwili zakończenia prac budowlanych.

- To już drugi projekt oświetleniowy PPP, który wchodzi w fazę realizacji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, przy którym doradzamy. Mamy nadzieję, że kolejne gminy zdecydują się skorzystać z tych doświadczeń, a wiedza jak przygotować i strukturyzować pod względem technicznym, finansowym i prawnym projekty PPP będzie po stronie samorządów coraz większa. Szczególnie w obecnej sytuacji wybór formuły PPP do realizacji wybranych inwestycji może odciążyć budżety samorządowe obciążone dodatkowymi wydatkami związanymi z wystąpieniem pandemii COVID-19 - podkreśla Marcin Bejm, partner stojący na czele zespołu energetyki i projektów infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

BaltCap jest wiodącym inwestorem private equity w krajach bałtyckich. Działa w regionie od 1995 r., gdzie dokonał ponad 70 inwestycji. Wśród jego udziałowców są Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz wiodące skandynawskie fundusze emerytalne. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów PPP w regionie bałtyckim.

Zakres prac prawników CMS obejmował analizę dokumentacji przetargowej, przedstawienie uwag do projektu umowy o ppp, przygotowanie projektów umów z podwykonawcami partnera prywatnego oraz wsparcie w sprawach związanych z finansowaniem projektu.

Kompleksową obsługę prawną w projekcie PPP zapewnił zespół pod kierownictwem Marcina Bejma, partnera stojącego na czele praktyki energetycznej i projektów infrastrukturalnych kancelarii CMS w składzie: Piotr Gałązka, Patrycja Styczyńska i Alicja Smyklińska.

W ostatnim czasie zespół CMS doradzał także przy kilku innych projektach PPP w Polsce w sektorze oświetlenia drogowego, gospodarowania odpadami, parkingowym, szkolnym, obiektów rekreacyjnych oraz domów opieki.