Po połączeniu KKLW to ponad 30-osobowy zespół, w skład którego wchodzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, znający poszczególne sektory gospodarki i mający innowacyjne podejście do doradztwa prawnego. Wspólnicy obu kancelarii uznali, że fuzja zwiększy ich kompetencje oraz udział w rynku.

To połączenie wzmacnia naszą pozycję rynkową, mówi Michał Kurzyński, partner KKLW. Od lat konkurujemy z największymi kancelariami, bo nie ustępujemy im ani wiedzą, ani doświadczeniem. A jednocześnie możemy elastycznie kształtować nasze wynagrodzenie, dodaje. Zdaniem Kurzyńskiego prawników obu kancelarii wyróżnia jedno - prawo jest ich pasją. Myślimy i pracujemy nieszablonowo, więc często jesteśmy angażowani do pionierskich projektów, mówi Kurzyński.

Dzięki połączeniu KKLW poszerzy zakres swoich usług - teraz obejmują one doradztwo w zakresie prawa handlowego (w tym fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych), prawa administracyjnego, zamówień publicznych, upadłości i restrukturyzacji, transakcji na rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych, projektów infrastrukturalnych, prawa pracy, prawa konkurencji oraz własności intelektualnej.

Połączenie oznacza także znaczne zwiększenie portfolio obsługiwanych klientów - od samorządów i administracji rządowej, poprzez polskie przedsiębiorstwa, aż po największe firmy międzynarodowe.

Unikalne doświadczenie WARP i Przemysława Wierzbickiego, partnera zarządzającego WARP, w prowadzeniu sporów, w połączeniu z dotychczasowymi osiągnięciami KKLW, spowoduje, że KKLW może zyskać wiodącą pozycję na rynku w zakresie skomplikowanych spraw cywilnych i gospodarczych.

Nasi prawnicy mają specjalistyczną wiedzę o kluczowych sektorach gospodarki, w tym m.in.: infrastrukturze, energetyce, bankowości i finansach, sektorze farmaceutycznym, a także szeroko rozumianym sektorze sportu, mówi Przemysław Wierzbicki, partner KKLW. Chcemy się intensywnie rozwijać, dlatego zabiegamy nie tylko o pozyskanie nowych klientów, ale zależy nam także na przejęciu wyróżniających się specjalistów i dalszym poszerzaniu zakresu świadczonych przez nas usług, dodaje.

Siedzibą kancelarii pozostaje budynek Cosmopolitan w Warszawie - zespół WARP w całości przeprowadził sie na ulicę Twardą 2.