„Tym co pozwala nam na stały rozwój niezależnie od sytuacji rynkowej jest konsekwentna polityka kadrowa poprzez pozyskiwanie najlepszych specjalistów na rynku oraz orientacja na poszukiwanie konkretnych rozwiązań biznesowych dla naszych klientów. Dziś klienci zwracają uwagę na skuteczność działania kancelarii, a nie na splendor międzynarodowych brandów" - powiedział mec. Piotr Kochański, partner zarządzający KZR&P.

Piotr Gałuszyński

specjalizuje się w finansowaniu strukturyzowanym, restrukturyzacji finansowej spółek i prawie upadłościowym, posiada także duże doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego w sektorze bankowym. Doradza zarówno przy finansowaniach międzynarodowych jak i projektach lokalnych (asset, real estate i project finance). Mec. Gałuszyński z powodzeniem wdraża innowacyjne rozwiązania prawno-podatkowe w projektach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Reprezentuje także banki i innych inwestorów w postępowaniach przed KNF. Doradzał m.in. w procesie tworzenia banków i oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych w Polsce, a także w procesie transformacji polskiego sektora bankowego. Jako likwidator zakończył z powodzeniem proces likwidacyjny polskiej spółki-córki należącego do jednej z największych instytucji kredytowych w Europie. Mec. Gałuszyński jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Bankowości i Finansów przez Chambers & Partners, IFLR1000, Legal 500 EMEA w 2012 r. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Jacek Czabańsk

i specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym oraz regulacjach rynku derywatów. Jacek Czabański doradzał wiodącym międzynarodowym bankom w tworzeniu przedstawicielstw w Polsce, a także w procesach prywatyzacyjnych banków należących do Skarbu Państwa. Doradzał również w przygotowaniu struktur bankowych, uzyskiwaniu licencji, a także reprezentował klientów przed KNF. Posiada duże doświadczenie związane z operacjami bankowymi, w szczególności przygotowywaniem regulaminów i wzorów umów produktów i usług bankowych, przygotowywaniem dokumentacji kredytowej na finansowanie inwestycji i projektów infrastrukturalnych, w tym finansowań strukturyzowanych. Mec. Czabański jest także ekspertem w opiniowaniu i przygotowywaniu dokumentacji związanej z rynkiem derywatów w Polsce. W tym zakresie doradza największym bankom polskim i międzynarodowym. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Bankowości i Finansów przez Legal 500 EMEA, IFLR1000 oraz Chambers & Partners.

Dominik Solski

specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada duże doświadczenie w bieżącym doradztwie dla branży farmaceutycznej, m.in. w kwestiach dotyczących reklamy, sponsoringu wydarzeń, nieuczciwej konkurencji, sporządzaniu i negocjowaniu umów dystrybucyjnych, przygotowywaniu wniosków o dopłaty. Mec. Solski uczestniczy także w procedurach zamówień publicznych na rzecz firm farmaceutycznych oraz reprezentuje klientów w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji i gospodarczych. Pomyślnie przeprowadził szereg prywatyzacji oraz transakcji nabycia polskich firm farmaceutycznych. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Krzysztof Zięba

specjalizuje się w prawie marketingu, handlu i dystrybucji. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia i negocjowania umów handlowych, w tym w szczególności w tworzeniu systemów dystrybucyjnych. Od kilku lat kieruje Praktyką Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji w KZR&P i uczestniczy w projektach z zakresu prawa ochrony własności przemysłowej. Doradza klientom z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG), spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz motoryzacyjnego. Jest również ekspertem w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen i doradza klientom przy odzyskiwaniu bezprawnie zajętych domen internetowych przed właściwymi sądami arbitrażowymi. Posługuje się językiem angielskim.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Zobacz: NOWI PARTNERZY W KZR&P