Multidyscyplinarny zespół międzynarodowej kancelarii prawniczej Norton Rose LLP reprezentował HSBC w zwycięskim dla tego banku postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS).

Postępowanie dotyczyło roszczenia o zwrot podatku z tytułu opłaty skarbowej zapłaconego w lipcu 2000 r. w związku z przejęciem CCF (obecnie HSBC Francja) przez HSBC. Orzeczenie zostało wydane w czwartek, 1 października.

[b]Wagę tej sprawy podnosi fakt, iż jest to pierwsze orzeczenie ETS w zakresie brytyjskich opłat skarbowych i może otworzyć drogę do wielu podobnych roszczeń.[/b] Przyczyniła się ona także do rozpoczęcia prac nad stosownymi zmianami w przepisach prawa.

Pracami zespołu Norton Rose LLP kierowali Dominic Stuttaford oraz Charles Evans, przy wsparciu ze strony Kate Denholm.