Nowy portal informacyjno-edukacyjny

„Kredyty denominowane i indeksowane do waluty obcej są obecnie przedmiotem wielu sporów sądowych, nie tylko w skali Polski, ale także Europy, a ich liczba lawinowo rośnie (zgodnie ze statystykami Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2018 roku wpłynęło ponad 7.000 nowych takich spraw). Kancelaria CDZ, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, stworzyła platformę internetową (Masz kredyt we frankach? – Pomożemy!), która jest portalem edukacyjno-informacyjnym. Kredytobiorca w jednym miejscu znajdzie informacje na temat przepisów prawa, ale i zagadnień praktycznych dotyczących tzw. kredytów frankowych. Dowie się m.in. jak należy przygotować się do sporu sądowego, jak go wygrać, ile wynoszą koszty sądowe oraz dlaczego CDZ jest skutecznym doradcą w tym zakresie. Przygotowując się do każdego z procesów, CDZ na stałe współpracuje z ekspertami z dziedziny ekonomii, którzy wspierają nas w wyliczeniach poprzedzających złożenie pozwu" – powiedział Krzysztof Żyto, wspólnik kierujący praktyką sporów sądowych w CDZ.

Realne szanse na wygraną w sądzie

Zdaniem radcy prawnego Aleksandry Hulewicz z zespołu sporów sądowych w CDZ, kredytobiorca ma realne szanse na wygranie procesu sądowego. „Umowy frankowe" najczęściej zawierają tzw. mechanizm indeksacyjny pozwalający bankom na przeliczanie kwoty kredytu, pożyczki oraz comiesięcznych rat na podstawie dowolnie ustalonego przez banki kursu waluty umieszczonego w bankowych tabelach, a taki mechanizm często uważany jest przez Sądy za bezprawny (abuzywny) lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, co skutkuje albo nieważnością całej umowy kredytowej, albo nieważnością klauzul indeksacyjnych.

Adwokat Marcin Lizurek, członek zespołu sporów sądowych w CDZ, podkreśla z kolei, że po stronie kredytobiorców coraz częściej opowiadają się już nie tylko Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także sądy powszechne w Polsce. „Z satysfakcją odnotowujemy także zmianę podejścia, na korzystne dla kredytobiorców, przez Sąd Najwyższy w Polsce, które – miejmy nadzieję – utrzyma się i wytyczy kierunek rozpatrywania tego typu sporów przez sądy powszechne. Nie bez znaczenia jest także okoliczność, iż stanowisko korzystne dla konsumentów/kredytobiorców reprezentują także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy, co łącznie powinno skłaniać klientów banków do tego, aby nie czekać na przyszłe i niepewne rozwiązania legislacyjne, ale dochodzić swoich uprawnień w sądzie".

Więcej informacji: www.franki.cdz.com.pl