Oferta dotyczyła emisji 55.000.000 nowych akcji Grupy Lotos S.A. i była skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Ostateczna cena emisyjna akcji Grupy Lotos S.A. została ustalona na 18,10 złotego za akcję. Oznacza to, że wartość transakcji wyniosła około 995,5 mln złotych (około 238 mln euro/ 296 mln dolarów).

Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadził Rafał Zwierz, partner z praktyki rynków kapitałowych. W skład zespołu transakcyjnego weszli: partner Anna Frankowska oraz prawnicy dr Marek Maciąg, Łukasz Szatkowski, Aleksandra Dobrzyńska-Grezel, Piotr Fedorowicz i Barbara Sobowska.

W kwestiach prawa angielskiego i amerykańskiego doradzał Peter King, partner z londyńskiego biura Weil.