Wystarczy odpowiedzieć na 6 krótkich pytań z opcją wyboru, aby w ciągu kilkudziesięciu sekund dowiedzieć się, czy i od kiedy firma podlega obowiązkowi przekazywania JPK na żądanie kontrolujących i przesyłania Ministrowi Finansów bez wezwania rejestru zakupu i rejestru sprzedaży.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest formułą przekazywania danych organom podatkowym w ściśle zdefiniowanym formacie elektronicznym. Ma on na celu, między innymi, zwiększenie efektywności administracji podatkowej w zakresie ściągalności podatków, automatyzację procesu kontroli oraz stworzenie platformy do współpracy różnych instytucji rządowych w zakresie kontroli. Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego oparta jest na zaleceniach OECD dla Standard Audit File – Tax 2.0. Do tej pory została wdrożona w Austrii, Francji, Luksemburgu, Portugalii i Czechach. W Polsce JPK zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r. – w pierwszej kolejności w odniesieniu do dużych firm, które od tego momentu będą zobowiązane do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie kontrolujących, oraz przesyłania Ministrowi Finansów bez wezwania rejestru zakupu i rejestru sprzedaży.

Weryfikator JPK, opracowany przez ekspertów podatkowych z Crido Taxand, bazuje na analizie przepisów w zakresie JPK, które nakładają na firmy nowe obowiązki w zależności od wielkość przedsiębiorcy. Aby uzyskać informację o tym, od kiedy oraz jakim nowym obowiązkom podlega dany przedsiębiorca, należy odpowiedzieć na 6 precyzyjnie zdefiniowanych pytań dotyczących liczby zatrudnionych, obrotu netto oraz sumy aktywów netto.

Weryfikator JPK dostępny jest na stronie jpk.taxand.pl – nowym kanale informacyjnym Crido Taxand poświęconym Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu.