Projekt przedstawiony został wczoraj na Forum Debaty Publicznej. Przewiduje m.in. wprowadzenie na szczeblu samorządowym możliwości składania przez mieszkańców obywatelskich projektów uchwał.

Prezydent podkreśla, że powstał na wniosek samych samorządowców. Dlatego też spotkał się z ich pozytywną oceną. Do parlamentu ma trafić na przełomie kwietnia i maja, a prezydent chce, by został uchwalony jeszcze w tej kadencji Sejmu.