Kolejna uchwała anty-LGBT do kosza. Sąd uznał, że dyskryminowała

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie unieważnił uchwałę Rady Gminy Niebylec „o przeciwdziałaniu ideologii LGBT”. W ocenie sądu, uchwała stanowi dyskryminującą ingerencję m.in. w poszanowanie godności jednostki oraz prawo do poszanowania życia prywatnego.

Publikacja: 29.03.2022 15:07

Kolejna uchwała anty-LGBT do kosza. Sąd uznał, że dyskryminowała

Foto: Adobe Stock

To już siódme orzeczenie uchylające jedną z uchwał o przeciwdziałaniu ideologii LGBT, które kilka lat temu podejmowały samorządy w Polsce. Ta w podkarpackim  Niebylcu została uchwalona w 2019 r.  i miała na celu "wyrażenie sprzeciwu wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT".  Dotychczas WSA uchyliły podobne uchwały rad gmin w Istebnej, Klwowie, Sernikach, Osieku, Lipinkach oraz Rady Powiatu Tarnowskiego.

Skargi  na uchwały anty-LGBT skierował do sądów administracyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich. Tak samo było w przypadku uchwały w Niebylcu.  Wyrok zapadł 29 marca (sygn. akt II SA/Rz 1825/21). RPO informuje, że wcześniej sąd ten odrzucił jego skargę bez jej merytorycznego badania, gdyż uznał, że uchwała nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej.

W 2021 r. NSA uwzględnił skargę kasacyjną RPO na postanowienie WSA o odrzucenie skargi i zwrócił mu sprawę do merytorycznego zbadania.

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA wskazał na dopuszczalność skargi RPO. Ocenił, że uchwała wykracza poza zakres zadań i właściwość gminy. Kwestia osób LGBT jest kwestią ogólnopolską, a uchwała kreuje pozaustawowe zadanie Rady Gminy w postaci obrony przed „ideologią LGBT”. Zadanie to jest niejasne. Nie ma bowiem w ocenie WSA czegoś takiego jak ideologia (osób) LGBT, tak jak nie ma ideologii osób heteroseksualnych.

W ocenie sądu, uchwała posługuje się  pojęciami niejednoznacznymi, a akt władczy musi być w swej treści jednoznaczny.  Ponadto uchwała wyklucza ze wspólnoty samorządowej osoby identyfikujące się jako osoby LGBT. Sąd wskazał, że art. 32 Konstytucji gwarantuje wszystkim równość traktowania przez władze publiczne. Nie oznacza to oczywiście jednakowego ukształtowania sytuacji prawnej wszystkich podmiotów prawa, ale wymaga, by wybór cechy, w oparciu o którą następuje różne traktowanie, nie miał charakteru indywidualizującego. 

W ocenie sądu uchwała stanowi dyskryminującą ingerencję w:

- poszanowanie godności jednostki,

- prawo do poszanowania życia prywatnego (preferuje określony model seksualności i typ rodziny, stygmatyzując i spychając na peryferia formuły o odmiennej treści),

- wolność wypowiedzi,

- prawo do nauki i nauczania, limitując w niedopuszczalny sposób na poziomie lokalnym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

- prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

To już siódme orzeczenie uchylające jedną z uchwał o przeciwdziałaniu ideologii LGBT, które kilka lat temu podejmowały samorządy w Polsce. Ta w podkarpackim  Niebylcu została uchwalona w 2019 r.  i miała na celu "wyrażenie sprzeciwu wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT".  Dotychczas WSA uchyliły podobne uchwały rad gmin w Istebnej, Klwowie, Sernikach, Osieku, Lipinkach oraz Rady Powiatu Tarnowskiego.

Skargi  na uchwały anty-LGBT skierował do sądów administracyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich. Tak samo było w przypadku uchwały w Niebylcu.  Wyrok zapadł 29 marca (sygn. akt II SA/Rz 1825/21). RPO informuje, że wcześniej sąd ten odrzucił jego skargę bez jej merytorycznego badania, gdyż uznał, że uchwała nie dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?