Adwokatura znów upomina się o podniesienie stawek za urzędówki

Prezes NRA Przemysław Rosati zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara o zajęcie stanowiska ws. podniesienia wynagrodzeń za pomoc prawną świadczoną z urzędu. Pyta, kiedy nastąpi podwyżka i czy zabezpieczono na nią pieniądze.

Publikacja: 03.04.2024 20:51

mec. Przemysław Rosati

mec. Przemysław Rosati

Foto: PAP/Michał Meissner

W piśmie szef palestry odwołuje się do swojej wcześniejszej korespondencji w tej sprawie,  w szczególności listu wysłanego 15 grudnia, a zatem wkrótce po zaprzysiężeniu obecnego rządu. Przypomniał przy tym, że obecnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje stawki nawet w wysokości 60 zł za całe, trwające nieraz latami, postępowanie. Przemysław Rosati domaga się też informacji, jakie działania podjął minister sprawiedliwości w celu zabezpieczenia odpowiednich środków budżetowych w tym roku na zwiększenie stawek za sprawy z urzędu, Zdaniem Prezesa NRA, kwota przewidziana na to przez poprzednie władze resortu (24 mln zł), jest niewystarczająca. Wskazał on też, że brak odpowiedzi na poprzednie pismo przez 3 miesiące, jest sygnałem, że w MS nie ma woli rozwiązania tego problemu.

-Określone w rozporządzeniu stawki od lat pozostają na rażąco niskim poziomie (zasadniczo bez zmian od 22 lat), często niegwarantującym nawet zwrotu kosztów dojazdów na rozprawy. Praca adwokatów w sprawach z urzędu jest niezbędna i gwarantuje równy dostęp obywateli do sprawiedliwego sądu, nie jest jednak postrzegana jako istotny element wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę wysokość otrzymywanego przez adwokatów z tego tytułu wynagrodzenia. To także wyraźny sygnał dla obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, Państwo nie zapewni im adekwatnie opłaconej, profesjonalnej pomocy prawnej z urzędu - czytamy w piśmie.

Czytaj więcej

Prawnik walczy o pieniądze za dyżur. Adwokatura przyłącza się do pozwu

Nieodpłatne dyżury — biuro RPO nie widzi problemu 

Przemysław Rosati pyta też o działania legislacyjne podjęte przez ministra w celu zmiany przepisów, które nakładają obowiązek świadczenia pomocy prawnej z urzędu, a w przypadku postępowania przyspieszonego, pozostawania w gotowości podczas kilkugodzinnych dyżurów — bez otrzymania za to wynagrodzenia jeśli nie zajdzie faktycznie potrzeba świadczenia obrony.

Niedawno NRA postanowiła przystąpić do sprawy zainicjowanej przez jednego z warszawskich adwokatów, który domaga się od stołecznego sądu zapłaty za taki dyżur. Przystąpienia do niej odmówił natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich.  Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w biurze RPO Adam Krzywoń, w odpowiedzi na wniosek adwokata, wskazał, że nie ma materialnoprawnych podstaw do domagania się takiego wynagrodzenia.

Jego zdaniem powód nie wykazał też, ze łączyła go z sądem umowa zlecenia w tej sprawie. Nie uznał też argumentów adwokata, że obecna regulacja narusza jego konstytucyjne wolności — przemieszczania się (art. 52 ust. 1) oraz wykonywania zawodu (art. 65 ust. 1) gdyż sam wyraził na to zgodę deklarując gotowość świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Po trzecie zaś, zdaniem autora pisma, pełnienie takiego dyżuru zwiększa szanse na zostanie obrońcą z urzędu, za co otrzymuje się już wynagrodzenie — ma więc sens ekonomiczny.

W piśmie szef palestry odwołuje się do swojej wcześniejszej korespondencji w tej sprawie,  w szczególności listu wysłanego 15 grudnia, a zatem wkrótce po zaprzysiężeniu obecnego rządu. Przypomniał przy tym, że obecnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje stawki nawet w wysokości 60 zł za całe, trwające nieraz latami, postępowanie. Przemysław Rosati domaga się też informacji, jakie działania podjął minister sprawiedliwości w celu zabezpieczenia odpowiednich środków budżetowych w tym roku na zwiększenie stawek za sprawy z urzędu, Zdaniem Prezesa NRA, kwota przewidziana na to przez poprzednie władze resortu (24 mln zł), jest niewystarczająca. Wskazał on też, że brak odpowiedzi na poprzednie pismo przez 3 miesiące, jest sygnałem, że w MS nie ma woli rozwiązania tego problemu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego