TK znów uznał stawki pełnomocników za urzędówki za niekonstytucyjne

Tym razem sprawa dotyczyła minimalnego wynagrodzenia adwokata z urzędu za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym.

Publikacja: 14.06.2023 07:32

TK znów uznał stawki pełnomocników za urzędówki za niekonstytucyjne

Foto: Adobe Stock

Jego wysokość określa § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 2016 r. (DzU z 2019 r., poz. 18), i to właśnie on był przedmiotem skargi konstytucyjnej.

Trybunał miał zbadać jego zgodność z art. 7, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Skład orzekający stwierdził sprzeczność rzeczonego przepisu z ustawą zasadniczą, ale tylko w ostatnim ze wskazanych artykułów i w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji (ochrona własności innych praw majątkowych), a w pozostałych sprawę umorzył.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy o zapłatacie dla pełnomocnika z urzędu

Sędzia sprawozdawca Jarosław Wyrębak w ustnych motywach orzeczenia wskazał, że kluczowym problemem konstytucyjnym była kwestia, czy można ograniczyć prawo do wynagrodzenia adwokata w rozporządzeniu, a nie ustawie. TK nie miał wątpliwości, że prawo to jest objęte konstytucyjną ochroną, a w związku z tym rozporządzenie nie może go ograniczać, jeżeli takiego ograniczenia nie przewidziano w ustawie delegującej (w tym wypadku w prawie o adwokaturze). Przyznał rację skarżącemu, że nie można przyjąć, że rozporządzenie wykonuje ustawę, gdy ona sama nie ustanawia nawet stawek bazowych. Trybunał nie rozstrzygnął, czy treść rozporządzenia czyni wspomniane prawo majątkowe iluzorycznym, a jedynie, że narusza zakaz lokowania w rozporządzeniu przepisów zastrzeżonych dla ustawy.

Trybunał podkreślił, że obywatele mają prawo domagać się uregulowania kwestii dotyczących ich praw przez władzę ustawodawczą (tj. w ustawie), a nie przez wykonawczą (w rozporządzeniu), zwłaszcza że realnie przepis ten może naruszać nie tylko prawa majątkowe, ale też np. swobodę wyboru zawodu.

Ponieważ jednak ograniczenie prawa nastąpiło w rozporządzeniu, TK nie badał nawet, czy jest ono proporcjonalne (art. 31 ust 3) ani czy narusza zasadę praworządności (art. 7 Konstytucji RP).

To już kolejny z serii wyroków dotyczących stawek za czynności pełnomocników – poprzednie odnosiły się jednak do radców prawnych.

Sygnatura akt: SK 83/19

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność