Stosunek pracy urzędnika, który złożył oświadczenie lustracyjne potwierdzające pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tymi organami wygaśnie w ciągu 15 dni. Tak wynika z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Ustawa nie uzyskała wcześniej aprobaty Senatu.

Była też krytykowana przez ekspertów. Negatywne stanowisko wyraziła Naczelna Rada Adwokacka.

Czytaj więcej

Sejm zdecyduje ws. lustracji 40 tys. urzędników

- Wygaszenie stosunków pracy ma następować bez jakiejkolwiek indywidualnej oceny poszczególnych przypadków, nie będzie też podlegać sądowej kontroli. Tym samym, przedmiotowy projekt ustawy narusza przepisy Konstytucji RP – zauważył w uchwale Przemysław Rosati, prezes NRA.