W środę rano profesor Wiącek wezwał do siebie dr. Machińską i podziękował jej za dotychczasowe pełnienie urzędu i poinformował, że od nowego roku jego zastępcą będzie dr hab. Wojciech Brzozowski, profesor UW (dotychczas specjalizujący się w prawie wyznaniowym, był pracownikiem tego samego Zakładu Praw Człowieka UW, z którego wywodzi się Marcin Wiącek – red.)

Oficjalnie nikt nie podał jaki był przebieg ich rozmów. Komunikat ws. zmian kadrowych w urzędzie RPO nie podaje żadnych powodów dokonania zmiany. Jak jednak udało się ustalić Rzeczpospolitej, w ostatnim czasie coraz bardziej rozmijały się wizje ochrony praw człowieka prezentowane przez obecnego Rzecznika i jego zastępczynię.

Czytaj więcej

Zastępczyni RPO uzyskała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Zurychu

Prof. Wiącek – słyszymy – chciałby uczynić z urzędu RPO „poważny międzynarodowy instytut praw człowieka”, którego dorobkiem byłyby znaczące publikacje.

Zaś dr Machińska – wykładowczyni UW i do 2017 r. dyrektorka warszawskiego biura Rady Europy – odkąd Adam Bodnar powołał ją na swoją zastępczynię - bezpośrednio angażowała się w pomoc zatrzymanym demonstrantom, imigrantom w ośrodkach detencyjnych, osobiście wielokrotnie jeździła na polsko-białoruską granicę gdzie służyła swoją pomocą aktywistom.

Widocznie to zbyt prowincjonalne podejście do sprawowania tej funkcji – zgryźliwie komentuje jeden z aktywistów.

Czytaj więcej

Wojciech Tumidalski: Zabrakło klasy i uzasadnienia