Urząd Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do spółki Pactum Poland Sp. z o.o. o ustosunkowanie się do treści oraz o udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące sprawy. Z czterech wysłanych spółce wezwań, ta odebrała tylko jedno, na które jednak nie odpowiedziała.

Urząd uznał, że nieudzielenie odpowiedzi na zawarte w odebranym piśmie pytania, a także nieodbieranie pozostałych wezwań, wskazują na brak woli do współpracy w ustaleniu stanu faktycznego sprawy i prawidłowym jej rozstrzygnięciu.

W opinii UODO, spółka jako podmiot profesjonalnie uczestniczący w obrocie prawno-gospodarczym, miała świadomość, że jej działanie polegające na niepodejmowaniu korespondencji nadanej przez organ nadzorczy stanowi naruszenie podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, i zdecydowano o nałożeniu na firmę kary w wysokości 18 tys. zł.

Czytaj więcej

Kosztowne łamanie RODO – jakie są kary finansowe?