Podstawowy zarzut, jaki prezydent Andrzej Duda podniósł w uzasadnieniu do weta ustawy o działach administracji publicznej, dotyczył niewystarczającego czasu na właściwe przeprowadzenie procesu legislacyjnego tej ustawy.

Przewidziane w niej zmiany miały wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Projekt wpłynął do Sejmu dopiero 17 listopada 2020 r. Nowela zaś trafiła na biurko prezydenta 17 grudnia 2020 r.

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy konstytucja gwarantuje głowie państwa termin 21 dni na decyzję o podpisie pod ustawą i ten właśnie termin został naruszony. Wykluczyło to zachowanie odpowiedniego vacatio legis przed wejściem nowych przepisów w życie.

Prezydent Andrzej Duda w uzasadnieniu do swojej decyzji wskazał także na wątpliwości związane z planowanym w nowych przepisach przeniesieniem działu łowiectwo i leśnictwo z Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Rolnictwa. Powołując się na długą tradycję odpowiedzialności ministra środowiska za łowiectwo i leśnictwo, prezydent podkreślił, że w czasie prac legislacyjnych nie pojawiły się wystarczające i przekonujące argumenty za tak daleko idącymi zmianami.

Czytaj także: Ziobro nie zablokuje budżetu Unii Europejskiej

Abstrahując od stanowiska prezydenta, warto wspomnieć, że przeniesienie łowiectwa i leśnictwa między ministerstwami mogło spowodować zmiany kadrowe w kierownictwie Lasów Państwowych. Podległe im tereny zajmują około 40 proc. powierzchni naszego kraju i przynoszą co roku wymierne korzyści dla budżetu państwa wynikające z gospodarki leśnej.

Wątpliwości prezydenta budzi też plan przeniesienia podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędzie ministra i w urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów do kategorii wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Z opinii Biura Analiz Sejmowych wynika, że zaliczenie tych stanowisk obsadzanych według klucza politycznego do apolitycznej z definicji służby cywilnej pozwoliłoby podnieść ich wynagrodzenia do 21 tys. zł brutto miesięcznie. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy nie jest to najlepszy moment na takie zmiany.

Sejm może odrzucić weto prezydenta. Potrzebna jest do tego większość kwalifikowana 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły