W wysłanym w piątek 8 stycznia liście NSZZ „Solidarność" pracowników skarbowych prosi ministra finansów, by ten podjął działania na rzecz włączenia ich do zerowej lub pierwszej grupy osób uprawnionych do szczepień przeciwko Covid-19. To kolejna grupa zawodowa, która domaga się pierwszeństwa w dostępie do szczepionek.

Na razie jednak Ministerstwo Zdrowia nie chce pod tym względem zmieniać Narodowego Programu Szczepień. „Nie przewidujemy wprowadzania do etapu zero innych niż medyczne grup zawodowych. Na swoją kolej w dalszych etapach NPS czekają osoby starsze, osoby z obniżoną odpornością czy tak ważne służby jak choćby funkcjonariusze policji czy straży pożarnej oraz wojsko" – napisało biuro prasowe resortu.

Czytaj także:

Adwokaci też chcieli szczepić się przeciwko COVID-19 w tzw. grupie zero

Stanowisko to oznacza, że daremny pozostanie wniosek dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o włączenie adwokatów do grupy osób do zaszczepienia w pierwszej kolejności. Mikołaj Pietrzak argumentował swój złożony 29 grudnia wniosek m.in. tym, że adwokaci stykają się z wieloma osobami, w tym z osadzonymi w więzieniach, a specyfika ich zawodu nie pozwala na odmawianie pomocy.

Za ten wniosek spotkał się z krytyką samej palestry i innych środowisk. Dziekanowi zarzucano m.in. chęć postawienia adwokatów ponad innymi grupami społecznymi i zawodowymi. W odpowiedzi Mikołaj Pietrzak wydał oświadczenie, w którym tłumaczył swoje wystąpienie do MZ troską o zdrowie adwokatów.

„Zdecydowanie potępiam sięganie po nietransparentne metody dostępu do szczepień poza kolejnością" – napisał, przepraszając za niezamierzone skutki swojego działania.

Pietrzakowi zarzucano też przekroczenie uprawnień dziekana. Wskazywano, że wniosek do MZ napisał bez konsultacji z Radą i stosownej uchwały tego gremium. Zresztą sprawa niekonsultowanych działań władz poszczególnych dziekanów była ostatnio podnoszona również z innych przyczyn. Niektórym zarzucano zwoływanie zgromadzeń izb w formie online bez regulacji na to pozwalających. Takie przepisy przyjął niedawny nadzwyczajny zjazd palestry.

Jak wyjaśnia adwokat Michał Fertak, rzecznik prasowy ORA w Warszawie, dziekan posiada samodzielny mandat do występowania do różnych instytucji w sprawach istotnych dla adwokatury, adwokatów i aplikantów, wynikający z demokratycznego wyboru w 2016 r.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Interwencje i wystąpienia dziekana nie wymagają uprzedniej uchwały Rady – twierdzi Fertak i zauważa, że w tej kadencji były setki wystąpień do różnych instytucji i organów, w tym prezesów sądów, dyrektorów aresztów śledczych, prezesa ZUS. – Dotychczas nikt nie kwestionował kompetencji i uprawnienia dziekana do samodzielnego kierowania podobnych wystąpień w imieniu warszawskiej palestry – przypomina rzecznik.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Tomasz Ludwiński, przewodniczący NSZZ Solidarność skarbowców

Wielu pracujących w służbach skarbowych na co dzień styka się z dużą liczbą osób, narażając się na zarażenie Covid-19. To funkcjonariusze celno-skarbowi na przejściach granicznych, kontrolerzy skarbowi i osoby pracujące w urzędach skarbowych w salach obsługi interesantów. W naszej ocenie są oni tak samo narażeni na zakażenie jak inni funkcjonariusze, np. policji, a równocześnie wykonują ważną służbę na rzecz państwa. Przecież to z zebranych przez nas podatków i odebranych nam ostatnio premii są finansowane szczepionki. Dlatego właśnie wnioskujemy, by umożliwić im dobrowolne zaszczepienie się jako jednej z pierwszych grup zawodowych, którym to przysługuje. Nie chodzi o wszystkich pracowników i funkcjonariuszy służb skarbowych, lecz przede wszystkim o tych, którzy mają dużo kontaktów z innymi ludźmi. To zaledwie kilka tysięcy osób, a to nie powinno zaburzyć Narodowego Programu Szczepień.