Dobry początek roku dla PZU

Zysk netto Grupy PZU, przypisany właścicielom jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2023 r. 1,16 mld zł. Rok wcześniej w tym czasie było to 884 mln zł. Przychody ze sprzedaży ubezpieczeń wzrosły do 6,4 mld zł.

Publikacja: 25.05.2023 11:10

Dobry początek roku dla PZU

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Wyniki za pierwszy kwartał 2023 r. PZU po raz pierwszy przedstawiło w nowym, wdrożonym od 1 stycznia tego roku międzynarodowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17. Zmienia on znacząco sposób wyceny umów ubezpieczenia i prezentowania wyników finansowych ubezpieczycieli.

-  Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami pod względem sprzedaży i rentowności. Zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń o 6,7 proc. r/r, do 6,4 mld zł, umacniając Grupę PZU na pozycji numer jeden z największym udziałem w rynku. Ponownie za dobrą dynamikę przychodów odpowiadały ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe, zwłaszcza w segmencie pozakomunikacyjnym – komentuje cytowana w komunikacie prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Czytaj więcej

Dywidendowy sezon mocno się rozkręcił. Już 100 spółek zapowiedziało wypłaty

Według standardu obowiązującego do końca 2022 r., podstawowym miernikiem rozwoju działalności ubezpieczeniowej była składka przypisana brutto, zastąpiona teraz przychodami brutto z ubezpieczeń. Dla porównania, przy zastosowaniu poprzedniego standardu sprawozdawczości MSSF 4, składka przypisana brutto w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosłaby 7,1 mld zł (wzrost o 12,8 proc. r/r). PZU zwraca przy tym uwagę na wzrost przychodów z ubezpieczeń w zagranicznych spółkach Grupy PZU, przede wszystkim w państwach bałtyckich. W pierwszym kwartale 2023 r. zwiększyły się one o 19,4 proc. r/r.

Największy wzrost w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych

Zysk netto Grupy PZU, przypisany właścicielom jednostki dominującej, wyniósł w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku 1,16 mld zł, czyli był wyższy o niemal jedną trzecią w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. Wdrożenie MSSF 17 wpłynęło nie tylko na sposób prezentacji wyniku netto, ale też na zmianę wyceny kapitałów własnych, a także pojawienie się nowego, skorygowanego wskaźnika zwrotu na kapitale - aROE. W pierwszym kwartale wzrósł on o 3,4 punktu procentowego rok do roku i wyniósł 18,9 proc., wyraźnie przekraczając cel strategiczny. Dla porównania, zgodnie z poprzednim standardem MSSF 4, wskaźnik ROE wyniósłby 23,6 proc.

Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły w pierwszym kwartale 2023 r. o 11,4 proc. do 3,8 mld zł. Najmocniejszy wzrost przychodów  rok do roku PZU osiągnął w grupie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych (o 16,7 proc. r/r) – w tym w ubezpieczeniach masowych o 12,2 proc. r/r, a w ubezpieczeniach korporacyjnych o 25,2 proc. r/r. Z kolei w segmencie komunikacyjnym przychody z ubezpieczeń wzrosły o 7,9 proc. r/r, przy czym w produktach autocasco o 16,5 proc. r/r. W przypadku tych ostatnich był to efekt zarówno wzrostu liczby polis, m.in. dzięki ożywieniu na rynku leasingu i mniejszym problemom z dostępnością aut, jak i wzrostu składek w związku ze wzrostem wartości ubezpieczanych pojazdów.

Czytaj więcej

Mocno hamują zyski ze sprzedaży polis OC

MSSF 17 w największym stopniu wpływa na zmianę ujęcia i wyceny umów ubezpieczenia na życie. Przychody w tym segmencie na polskim rynku w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 1,99 mld zł (-4,2 proc. r/r). PZU tłumaczy, że w nowym standardzie rachunkowości przychody z ubezpieczeń na życie w danym kwartale są w dużym stopniu pochodną oczekiwań co do wielkości odszkodowań, świadczeń i kosztów. Ze względu na systematycznie malejące oddziaływanie efektów pandemii, w I kw. 2023 r. przewidywana szkodowość była niższa niż w analogicznym okresie 2022 r. Z tego powodu w pierwszym kwartale bieżącego roku wykazane są niższe przychody z ubezpieczeń. Według poprzedniego standardu MSSF 4 PZU zanotowało wzrost składki przypisanej w ubezpieczeniach na życie o 6,9 proc. r/r do 2,2 mld zł.

Przychody Grupy PZU w filarze zdrowie wyniosły w pierwszym kwartale 2023 r. ponad 390 mln zł, rosnąc aż o 31 proc. r/r. Rezultat ten był wynikiem znacznego zwiększenia przychodów generowanych przez placówki z sieci PZU Zdrowie (23,1 proc. r/r) oraz ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty (37,3 proc. r/r). Liczba aktywnych umów zdrowotnych w całej Grupie przekroczyła 3,3 mln.

Ponad 2 mld zł na wypłatę dywidendy

Na bardzo solidny zysk Grupy PZU po pierwszych trzech miesiącach 2023 r. złożyły się także – poza wynikiem z usług ubezpieczenia na poziomie 854 mln zł – dobry wynik inwestycyjny, w szczególności w przypadku instrumentów dłużnych (stanowią 78 proc. portfela, przy czym 58 proc. to dług skarbowy), oraz kontrybucja banków wchodzących w skład Grupy.

Bank Pekao i Alior Bank w pierwszym kwartale dołożyły do wyniku Grupy PZU 412 mln zł, co oznacza wzrost ich kontrybucji o ponad 70 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

W filarze inwestycje aktywa klientów zewnętrznych (spoza Grupy PZU) zarządzane przez TFI PZU wzrosły o 57 proc. r/r – do 20,8 mld zł, uwzględniając aktywa zakupionego w lipcu 2022 r. i następnie zintegrowanego TFI Energia. Łączne aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w pierwszym kwartale o 25,5 proc. r/r – do 40,9 mld zł.

PZU zwraca uwagę, że wdrożenie MSSF 17 nie ma wpływu na utrzymanie wysokiej zdolności Grupy do generowania wartości i kapitału ani podtrzymania obecnej polityki dywidendowej. W 2022 r. skonsolidowany zysk netto Grupy PZU, przypisany stojącemu na jej czele PZU SA, wyniósł 3,374 mld zł. Zgodnie z wnioskiem zarządu PZU SA, który pozytywnie oceniła rada nadzorcza, na wypłatę dywidendy spółka zamierza przeznaczyć ponad 2,072 mld zł – po 2,40 zł na akcję, co daje wysoką, 6-procentową stopę. Proponowany dzień dywidendy (ustalenia listy uprawnionych) to 7 września 2023 r., a data jej wypłaty 28 września 2023 r. 

Prezes Kozłowska-Chyła wskazuje, że na półmetku strategii „Potencjał i rozwój” na lata 2021–24 Grupa PZU zrealizowała już 55-60 proc. zakładanych inicjatyw strategicznych. Wdrożenie MSSF 17 oraz uwzględnienie zmian w otoczeniu makroekonomicznym (zwłaszcza wzrostu stóp procentowych), jakie zaszły od czasu ogłoszenia obecnej strategii Grupy PZU w marcu 2021 r., spowodowało przy tym konieczność aktualizacji kluczowych mierników – przy zachowaniu niezmienionych celów i kierunków strategicznych. Grupa PZU planuje obecnie osiągnąć do 2024 r. przychody brutto z ubezpieczeń na poziomie 28 mld zł (nowy miernik zastąpił wcześniejszy przypis składki brutto zakładany na poziomie 26,2 mld zł). Prognozowany zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na 2024 r. ma sięgnąć 4,3 mld zł (wobec poziomu ustalonego pierwotnie w strategii na 3,4 mld zł).

Wyniki za pierwszy kwartał 2023 r. PZU po raz pierwszy przedstawiło w nowym, wdrożonym od 1 stycznia tego roku międzynarodowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17. Zmienia on znacząco sposób wyceny umów ubezpieczenia i prezentowania wyników finansowych ubezpieczycieli.

-  Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami pod względem sprzedaży i rentowności. Zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń o 6,7 proc. r/r, do 6,4 mld zł, umacniając Grupę PZU na pozycji numer jeden z największym udziałem w rynku. Ponownie za dobrą dynamikę przychodów odpowiadały ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe, zwłaszcza w segmencie pozakomunikacyjnym – komentuje cytowana w komunikacie prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ubezpieczenia
Najwyższa waloryzacja składek od 15 lat. "Na papierze" jesteśmy 15 proc. bogatsi
Ubezpieczenia
Duża luka ubezpieczeniowa w Polsce. Oto czego nie ubezpieczamy
Ubezpieczenia
PZU dobrze rozpoczęło rok. Jest jednak problem z OC od aut
Ubezpieczenia
Solidny początek roku Grupy PZU. Ale problem w ubezpieczeniach komunikacyjnych
Ubezpieczenia
PZU wypłaci akcjonariuszom sutą dywidendę. Kurs w górę
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy