Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła wczoraj do konsultacji projekt tzw. rekomendacji U. Dotyczy ona dobrych praktyk w zakresie bancassurance. – Określenie standardów w tym obszarze będzie ukierunkowane na przeciwdziałanie utrzymującym się niewłaściwym praktykom rynkowym – podkreślał Andrzej Jakubiak, szef KNF. – Fundamentem jest poprawa ochrony ubezpieczeniowej, za którą płaci klient – dodał Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF.

Najważniejsze regulacje dotyczą właśnie relacji banku z klientami. Według KNF bank powinien wyraźnie wskazać klientowi, czy występuje w roli pośrednika ubezpieczeniowego, czy w roli ubezpieczającego. Obecnie łączenie tych funkcji powoduje – zdaniem KNF – nieprawidłowości. Bank jako ubezpieczający powinien bronić interesów klienta. Jako pośrednikowi pobierającemu prowizję może mu zaś zależeć przede wszystkim na ilości sprzedanych produktów lub na ograniczaniu wypłat ubezpieczenia (bo to może zmniejszyć wynagrodzenia banku).

W rekomendacji zapisano także, że wynagrodzenie banku z tytułu oferowania ubezpieczeń powinno być ustalane w odpowiedniej proporcji do wysokości ponoszonych kosztów (choć nie opisano, co znaczny „odpowiednia proporcja"). Z badań KNF wynika, że pobierane przez banki prowizje bywają bardzo wysokie. Zdarza się, że sięgają 95 proc. wartości składki opłacanej przez klienta.

Bank będzie też musiał zapewnić dostęp do treści umowy ubezpieczeniowej i pełną informację o kosztach, ryzyku i świadczeniach wynikających z tej umowy. Obecnie, ubezpieczając np. kredyt hipoteczny, tak naprawdę nie wiemy, jaką ochronę dostajemy. Mamy też w banku otrzymać wybór produktów ubezpieczeniowych, nawet jeśli polisa jest wymagana obowiązkowo. Banki powinny zachowywać się bardziej jak agenci ubezpieczeniowi, co może wymagać przeszkolenia setek osób.

Rekomendacja potwierdza też wcześniejsze wymagania KNF dotyczące księgowania dochodów z prowizji i opłat za sprzedaż ubezpieczeń. Zdaniem Jakubiaka korekta przychodów sektora bankowego z tego tytułu nie będzie duża, ponieważ  większość banków już wdrożyła odpowiednie zasady. Ostatnio Alior Bank informował, że zmiana sposobu księgowania tych prowizji od początku działalności w 2008 r. obniży jego wynik netto w III kw. o 105 mln zł.