Skąd taka podwyżka? Wysokość sankcji za brak ważnej polisy komunikacyjnej OC ustalana jest na dany rok kalendarzowy, proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Już wiadomo, że w 2022 r. wyniesie ono 3010 zł - tak zdecydował w ubiegłym tygodniu rząd.

Maksymalna stawka kary dla samochodu osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia, co oznacza, że w 2022 roku właściciele aut osobowych przy braku OC muszą liczyć się z karą w wysokości – 6020 zł (w 2021 r. - 5600 zł).

Dla posiadaczy samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych kara za brak OC to trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. 9030 zł (obecnie 8400 zł).

Czytaj więcej

Kara za brak OC to tylko czubek góry możliwych problemów

"Tylko" 1/3 minimalnego wynagrodzenia zapłacą nieubezpieczeni posiadacze innych pojazdów - np. motocykli i motorowerów. W ich przypadku karna stawka to 1003 zł (obecnie 930 zł).

Przy czym jeśli przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni sankcja jest niższa: gdy nie przekracza 3 dni, kara wynosi - 20 proc. pełnej stawki, a od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej stawki.

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę spowoduje także podniesienie grzywny za brak ważnego OC rolnika. Wynosi ona 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2021 r. - 280 zł , a 2022 r. - 301 zł.