- Jak przewoźnik lotniczy powinien liczyć trasę, jeżeli lot z Gdańska do Rzymu składał się z dwóch etapów: Gdańsk – Bruksela oraz Bruksela – Rzym. Bilet był wykupiony na trasę Gdańsk – Rzym, przerwa miała trwać godzinę, ale lot z Gdańska został odwołany. Licząc dwie powyższe trasy jako dwie ortodromy, to łączna trasa lotu wynosi ponad 1500 km.

Czy w związku z tym należy się minimum 400 euro odszkodowania, czy tylko 250 euro zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004/WE, zważywszy, że trasa lotu z Gdańska do Rzymu po ortodromie wynosi tylko 1470 km?

– pyta czytelnik.

Zakładając, że nie ma okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika, czytelnikowi przysługiwać  będzie odszkodowanie w wysokości 250 euro. Przy określaniu odległości, od której zależne jest odszkodowanie, podstawą jest ostatni cel lotu, a odległość  mierzona jest metodą trasy po ortodromie, tj. po najkrótszej drodze pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli ziemskiej.

Przypomnę, że zgodnie z przepisami art. 205a i 205b ustawy z 3 lipca 2002 Prawo lotnicze w sprawach uprawnień konsumenta z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004  ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

W myśl art. 5 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia w przypadku odwołania lotu pasażerowie, których to odwołanie dotyczy, mają m.in. prawo do odszkodowania od obsługującego ich przewoźnika lotniczego. Wysokość odszkodowania określona w art. 7 rozporządzenia wynosi 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów, 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia „przy określaniu odległości podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu”. Według art. 7 ust. 4 odległości podane w ust. 1 mierzone są metodą trasy po ortodromie.

Podsumowując, podstawą obliczenia długości lotu w  omawianym przypadku jest odległość między Gdańskiem a Rzymem, zgodnie z wykupionym biletem. Konsumentowi  będzie zatem przysługiwać odszkodowanie w wysokości 250 euro, o ile nie zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność przewodnika, np. odwołanie lotu było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków lub pasażer został odpowiednio wcześniej poinformowany o odwołaniu lotu lub miał możliwość zmiany planu podróży.

—Piotr Kosmęda Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.

Zobacz serwis:

Ubezpieczenia i odszkodowania » Ubezpieczenia i odszkodowania komunikacyjne