Czasami, przynajmniej do pewnych środków lokomocji, nie warto zabierać kapelusza.